nieuws

Financieringsorganisaties verheugd over beperking kredietadvertenties

Archief

De organisaties voor financieringsadviseurs NVF en voor financieringsmaatschappijen VFN zijn tevreden over het besluit van staatssecretaris Van Dok van economische zaken om het adverteren met consumptief krediet te reguleren op straffe van uiteindelijk het verlies van van de kredietvergunning.

Het adverteren met kredieten tegen maandtermijnen van minder dan 2% (doorlopend krediet) of looptijden langer dan 72 maanden (persoonlijke lening) is zowel de VFN als de NVF al geruime tijd een doorn in het oog. Met name het optreden van de Frisia Groep, die elf vestigingen en de voorschotbank DSB Financiering omvat, zette veel kwaad bloed bij maatschappijen en kredietbemiddelaars.
De Frisia Groep weigerde tot op de dag van vandaag om niet langer te adverteren met doorlopende kredieten tegen maandtermijnen van 1,5% of met rentekredieten (geen aflossing in het eerste jaar). Frisia op zijn beurt beschuldigde de ABN Amro en dochterbedrijven van het adverteren met flexibele kredieten waarbij theoretische looptijden van 147 en 205 maanden zouden voorkomen.
Overcreditering voorkomen
Met het besluit van de staatssecretaris is voor alle vergunninghouders nu wettelijk onmogelijk geworden om nog langer te adverteren met ‘goedkoop’ consumptief krediet.
De staatssecretaris zegt hiertoe besloten te hebben in het belang van een zorgvuldige en verantwoorde kredietverlening. “Om overcreditering te voorkomen, dienen zulke kredieten niet massaal als standaard produkt te worden aangeboden en verstrekt. Het op maatschappelijk verantwoorde wijze op de markt brengen van consumentenkrediet rechtvaardigt een uniforme normering voor alle vergunninghouders”, aldus de staatssecretaris in een schriftelijke toelichting op zijn besluit.
Reacties NVF en VFN
De organisatie van financieringsmaatschappijen VFN zegt bij monde van voorzitter W.J. van den Heuvel (Direktbank) uitermate verheugd te zijn over de maatregel van de overheid. “We zijn hier erg blij mee. Het belang van de consument vroeg om een ingrijpen. Ik denk niet dat er één kredietgever of bemiddelaar zal zijn die zijn vergunning hiervoor op spel zal zetten”, besluit Van den Heuvel.
Voorzitter P.J. Reniers van de organisatie van financieringsadviseurs NVF deelt de vreugdestemming van de VFN, maar betreurt tegelijkertijd dat daarvoor de steun van de overheid nodig moest zijn. “Het is natuurlijk uitermate jammer dat alles op deze manier geregeld moest worden. Als bedrijfstak hadden we zelf afspraken gemaakt waaraan een ieder zich had kunnen conformeren. Ik ben ook benieuwd of economische zaken de voorgestelde sancties ook effectief toepast indien daartoe aanleiding mocht zijn”, aldus Reniers.
Standaard norm
Als standaard norm verwijst de staatssecretaris naar het begrip ‘goed kredietgeverschap’, zoals vastgelegd in de Wet op het Consumentenkrediet (WCK). In de wet is dat begrip niet omschreven. daarom is aansluiting gekozen bij de eind vorig jaar geïntroduceerde zelfregulering door de organisaties van NVF en VFN.
Een goed kredietgeverschap vereist voortaan, aldus de staatssecretaris, dat vergunninghouders alleen op individuele basis doorlopende kredieten met termijnen van minder dan 2% per maand mogen aanbieden, dan wel persoonlijke leningen met een looptijd van meer dan 72 maanden. Verder mogen zulke kredieten niet meer als representatief massaprodukt worden aangeprezen in advertenties of andere openbare aanbiedingen en/of mededelingen.
Het toezicht op naleving van deze bepalingen ligt bij economische zaken, c.q. de Economische Controle Dienst (ECD). Niet alleen handelingen in strijd met wettelijke voorschriften maar ook andere gedragingen onverenigbaar met de norm ‘goed kredietgever’ kunnen grond opleveren voor een schriftelijke aanwijzing of andere verdergaande administratieve sancties (o.m. verlies vergunning).

Reageer op dit artikel