nieuws

Financier toont weinig begrip voor situatie kredietnemers

Archief

Een financier verstrekt een lening van f 20.000. De kredietnemers komen, onder andere door extra ziektekosten van de invalide vrouw, in financiële moeilijkheden. De schuldregelaar doet uiteindelijk een bemiddelingsvoorstel voor kwijtschelding van de restschuld. Financier en kredietnemers worden het niet eens over de aflossingscapaciteit. De kredietnemers er geen rekening gehouden wordt met hun bijzondere situatie en dienen een klacht in bij de Commissie van Toezicht van de organisatie van financieringsmaatschappijen VFN.

Het bemiddelingsvoorstel voor finale kwijtschelding komt er op neer dat de financier 58% wordt aangeboden. Financier en kredietnemers gaan bij het bepalen van de aflossingscapaciteit echter uit van andere berekeningen. Volgens de financier moet de overwaarde van het woonhuis bij het voorstel betrokken worden. De woning is echter aangepast aan de invaliditeit van de vrouw en omdat een vergelijkbare, vervangende woning niet voorhanden is, is verkoop voor de kredietnemers uitgesloten.
Bovendien meent de financier dat er zich sinds de aanvraag van de lening een stijging van het gezinsinkomen heeft voorgedaan. Verder heeft de financier geen inzicht verkregen in de vraag of er rekening is gehouden met een beschikking voor de lonbelasting vanwege de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
Erecode
Het standpunt van de klagers is dat de financier bij het bepalen van de aflossingscapaciteit geen rekening houdt met autokosten, extra ziektekosten en de aflossing aan andere schuldeisers; onder andere aan de belastingdienst.
De financier gaat volgens hen ten onrechte uit van een overwaarde van de aangepaste woning. Het hypotheeksaldo bedroeg in 1982 f 147.500. Op 15 oktober 1996 hebben de klagers een taxatie uit laten voeren: de excutiewaarde bedroeg toen f 115.000 en de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde f 140.000.
Verder menen de klagers dat de financier geen begrip heeft getoond voor de financiële moeilijkheden en de erecode van de VFN schendt (artikel 6). De financier zou geen serieuze pogingen hebben gedaan om tot een oplossing te komen en zelfs gedreigd hebben met verkoop van de woning. Klagers staan wel in verschillende gemeenten op de wachtlijst voor een aangepaste woning, maar de toewijzing van een huis zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.
Star
De Commissie van Toezicht oordeelt dat de schuldregelaar het principe van de gelijkberechtiging van crediteuren niet altijd heeft nageleefd en heeft nagelaten de financier uit te leggen waarom dat niet gebeurd is. De financier was ook niet op de hoogte gebracht van een daling van de inkomsten in de periode 1992-1995.
De Commissie meent verder dat de financier zich star heeft opgesteld en weinig begrip heeft getoond voor de bijzondere situatie van de klagers. Het tegenvoorstel van de financier noemt de Commissie ‘onberedeneerd’. De financier heeft de taxatie van het pand niet onderbouwd en is bovendien niet altijd duidelijk geweest in de correspondentie met de klagers. Volgens de commissie heeft dit laatste een snellere oplossing van het geschil in de weg gestaan. De overwaarde is niet bovenmatig en hoeft niet betrokken te worden in de schuldregeling, meent de Commissie.
Het oorspronkelijke voorstel (58% voor financier) vindt de Commissie redelijk: zij wijst de klacht van klagers toe. De aflossingscapaciteit van f 175 per maand acht zij redelijk; f 675 per maand voor het derde jaar vindt de Commissie echter aan de hoge kant. Klagers zullen te zijner tijd de bestaande auto moeten vervangen, hetgeen tot een nieuwe financiering zal leiden.
Het bindende advies van de Commissie luidt dat de financier finale kwijting moet verlenen nadat klagers 24 maanden lang achtereenvolgens f 175 hebben betaald.
Commissie van Toezicht VFN
uitspraaknr. 9601

Reageer op dit artikel