nieuws

Financiën ziet af van rest-BPM op gestolen bestelauto’s

Archief

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen van de VVD’ers Dezentjé Hamming en Hofstra toegezegd te willen afzien van het terugvorderen van rest-BPM bij ondernemers van wie de bestelauto is gestolen. Voorwaarde is dan wel dat van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie. 

De vragen werden gesteld naar aanleiding van een bepaling in de nieuwe regeling voor het grijze kenteken. Die kende een onaangename verrassing. Bij diefstal was een ondernemer niet alleen zijn auto kwijt, maar moest hij ook de ontvangen BPM terugbetalen aan de Belastingdienst. Tenzij de auto binnen een maand werd teruggevonden.
De staatssecretaris heeft de Kamer nu toegezegd op korte termijn te komen met de modaliteiten van deze versoepeling van het huidige BPM-regime voor diefstal van grijze kentekens. “Tot aan dat moment sta ik toe dat op grond van de hardheidsclausule wordt afgezien van de verplichting om de rest-BPM bij diefstal op aangifte te voldoen, mits vanwege die diefstal aangifte is gedaan bij de politie”, aldus Wijn.

Reageer op dit artikel