nieuws

Financiën: verbod op doorloop- constructies bij hypotheken

Archief

Als aanzet om een rem te zetten op sparen/beleggen met geleend geld heeft de belastingdienst besloten om ‘doorloopconstructies’ bij woninghypotheken van verzekeraars voor te leggen aan de belastingrechter. Afgelopen maandag heeft staatssecretaris Vermeend van Financiën hierover een besluit genomen.

In de hypotheekmarkt is het gebruikelijk geworden, dat spaar- en beleggingshypotheken een ‘open eind-constructie’ kennen: de mogelijkheid bestaat om lening én meeverbonden kapitaalverzekering – meestal premievrij – na de einddatum te laten doorlopen.
Op die manier kan – dank zij de fiscale rente-aftrek en de zekerheid van een belastingvrije uitkering – een ‘overwaarde’ in de kapitaalverzekering worden gekweekt.
In strijd met wet
Volgens Financiën is dit in strijd met doel en strekking van de wet, omdat de financiering van het woonhuis niet langer het oogmerk is. De waarde van een aan de hypotheek verbonden levenpolis moet primair worden aangewend voor het doel waarvoor de spaar- of beleggingshypotheek is aangegaan: het aflossen van de hypothecaire schuld op de einddatum, meestal na 30 jaar.
Als de fiscale voordelen buiten beschouwing worden gelaten, is een ‘doorloopconstructie’ bij hypotheken nadelig voor hypotheekgevers, stelt het ministerie. De rentevergoeding over de levenpolis is immers lager dan de (te betalen) hypotheekrente.
Met haar stap wil Financiën bewerkstelligen, dat de hypothecaire schuld wordt afgelost als de waarde van de meeverbonden kapitaalpolis op de einddatum toereikend is. Een ‘doorloopconstructie’ wordt gedoogd wanneer de belanghebbende aannemelijk kan maken dat zijn motief een andere is dan “verijdeling van belastingheffing”.
In het besluit van staatssecretaris Vermeend worden inspecteurs van belasting opgedragen om de betreffende hypotheekrente-aftrek te weigeren met een beroep op wetsontduiking. Voor de heffing van vermogensbelasting dient de hypothecaire geldlening niet te worden aanvaard als een schuld.
Bredere problematiek
Het bestrijden van de doorloopconstructie maakt volgens Financiën deel uit van een bredere problematiek, namelijk die van het sparen/beleggen met geleend geld. Daarbij gaat het onder meer om het gebruik van de overwaarde van de woning voor het lenen van geld voor bepaalde beleggingsprodukten.
In dat geval wordt de overwaarde risico-mijdend (bv. rentegroeifondsen, spaarrekeningen) belegd, met het doel onder meer rente- en dividendvrijstellingen volledig te benutten.
Het met ‘geleend’ geld (optimaal) profiteren van de fiscale begunstiging van beleggingsvormen zou kunnen leiden tot het schrappen van de rente-aftrek door de fiscus met een beroep op fraus legis (wetsontduiking). De gedachte daarbij is dat de hypotheekgever er niet aan zou denken om de overwaarde in zijn woning voor beleggingsdoeleinden aan te wenden, als er dank zij de fiscale begunstiging geen aantrekkelijke financiële transacties mogelijk zouden zijn. Want als er geen rente- en dividendvrijstellingen bestonden, c.q. rentegroeifondsen met mogelijkheid van fiscale rente-aftrek, zouden dergelijke transacties niet in overweging worden genomen.

Reageer op dit artikel