nieuws

Financiën stuurt Wabb-voorstel naar Kamer

Archief

De minister van Financiën heeft het onlangs met de verzekeringsbranche en Consumentenbond overeengekomen voorstel tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb II: schrappen van artikelen 13 en 15) ingediend bij de Tweede Kamer.

Ook geeft de minister in het schrijven aan de Kamer (na ruim een jaar) antwoord op de 52 vragen van de fracties over het Wabb-wijzigingsvoorstel. Omdat het te ver zou gaan om al deze vragen en antwoorden te behandelen, noemen we er één opmerkelijke:
In reactie op de vraag van het CDA waarom het beloningsstelsel uit de Wabb gewijzigd moet worden als de branche zelf en consumenten tevreden zijn met de huidige situatie, geeft Financiën het volgende antwoord: ‘De door het CDA genoemde tevredenheid van consumenten, intermediairs en verzekeraars wordt door ons niet ongecausuleerd gedeeld”, reageert Financiën droogjes.
‘Niet alleen consumenten, maar ook individuele verzekeraars en tussenpersonen geven uiting aan hun behoefte aan minder overheidsbemoeienis met de beloning van het intermediair: (…) Rabobank Nederland zond als tussenpersoon een brief waarin zij aandringt op afschaffing; direct-writer Ohra heeft aan het Europese Hof van Justitie gepleit voor de mogelijkheid om nieuwe verzekerden een cadeau te geven; diverse verzekeraars en tussenpersonen benaderen de ECD om na te gaan of door hen voorgenomen promotie-acties nog inpasbaar zijn in het wettelijk kader’.
De integrale tekst van de vragen en antwoorden staat op de volgende Internetpagina van Financiën: www.minfin.nl/nieuws/brief/BGW99-897.doc. MARTIN LET OP: WEB-ADRES ZONDER AFBREEKSTREEPJES!!

Reageer op dit artikel