nieuws

Financiën start consultatie vrijstellingsregeling WFD

Archief

Het Ministerie van Financiën heeft een concept vrijstellingsregeling WFD aan marktpartijen voorgelegd en is via de website de consultatie over deze regeling gestart. In deze vrijstellingsregeling wordt een aantal financiële dienstverleners geheel of gedeeltelijk uitgezonderd van het toepassingsbereik van de WFD en/of het Besluit Financiële Dienstverlening (BFD).

Hiermee wil het ministerie voorkomen dat regelgeving van toepassing wordt op situaties waarbij dat niet nodig is. Zo zijn de adviesregels van de WFD alleen van toepassing op complexe of risicovolle financiële producten en niet op relatief eenvoudige financiële producten. Verder hoeft iemand die financiële diensten verleent ten aanzien van betaal- en (eenvoudige) spaarproducten niet te voldoen aan de deskundigheidsregels van de WFD. En zo wordt financiële dienstverlening binnen een concern in bepaalde gevallen buiten de WFD geplaatst.
De consultatie loopt tot en met 19 september. De tekst van de concept vrijstellingsregeling WFD en de wijze waarop gereageerd kan worden is te vinden op www.minfin.nl/wfd 
 

Reageer op dit artikel