nieuws

Financiën rekent alternatieven van hypotheekrenteaftrek door

Archief

Het ministerie van Financiën heeft, op verzoek van de Tweede Kamer, een aantal varianten van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek doorgerekend. Die leveren volgens Financiën alle een inkomensachteruitgang op.

Over 2005 wordt naar verwachting voor _ 25,9 mld aan hypotheekrente fiscaal afgetrokken. Tien jaar eerder was dat nog _ 11,1 mld. Per saldo bedragen de kosten voor de overheid, na verrekening met de opbrengsten uit het eigenwoningforfait, _ 9,9 mld. Na berekening van de effecten van de diverse varianten van het afschaffen van de renteaftrek trekt Financiën de niet opzienbarende conclusie dat het afschaffen van de renteaftrek bij alle varianten voor de meeste groepen een achteruitgang in netto-inkomen betekent.
Berekend zijn onder meer het verplaatsen van de eigen woning naar box 3, gekoppeld aan een hypotheeksubsidie van 30% over de rente (jaarlijkse winst staatskas _ 3,2 mld), het salderen van de eigenwoningschuld met het vermogen in box 3 voor aftrek in box 1 (winst staatskas _ 1,1 mld), het aftoppen van de aftrek (_ 0,6 mld extra) en de variant van fiscalist Leo Stevens. Die laatste variant voorziet in het onderbrengen van de eigen woning in box 3 tegen een belastingvrijstelling van _ 300.000, die als subsidie (tegen 1,2%) wordt uitbetaald bij een negatieve aanslag. Dat zou de schatkist _ 4,5 mld extra opleveren.
Woningbezitters zouden er bij de laatste variant netto ruim 6% op achteruit gaan, zegt Financiën. Volgens Stevens zijn elementen uit zijn plan, zoals compensaties voor de afschaffing van de renteaftrek en een overgangsregeling van vijftien jaar, over het hoofd gezien bij de berekeningen. “Daarmee wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven”, aldus Stevens in Het Financieele Dagblad.
Rijken lenen het meest
Volgens de notitie lenen de hoogste inkomens (boven de _ 90.000 per jaar) relatief het meest voor hun woning. Tegenover een gemiddelde WOZ-waarde van _ 405.516 staat een gemiddelde hypotheekschuld van _ 276.946: ruim 68% van de woningwaarde. Andere inkomensgroepen hebben gemiddeld zo’n 64% van de woningwaarde als hypotheekschuld uitstaan, variërend van _ 126.549 tot _ 181.872.
Tevens hebben de bijna 190.000 huishoudens in de hoogste inkomensklasse de beschikking over een gemiddeld vermogen in box 3 van _ 178.783. Bovendien ontvangen zij met gemiddeld _ 14.842 ruim tweemaal zoveel renteaftrek als huishoudens met een modaal inkomen (_ 30.000 tot _ 45.000); het besteedbaar inkomen is met _ 87.578 tweemaal zo hoog als dat van de groep wiens verzamelinkomen tussen de _ 60.000 en _ 90.000 ligt.

Reageer op dit artikel