nieuws

Financiën overweegt aan- scherping rendementscode

Archief

Het ministerie van Financiën gaat bezien of nadere voorschriften noodzakelijk zijn ter bevordering van de inzichtelijkheid van levensverzekeringen. De voorschriften zouden een verscherping betekenen van de zelfregulerende gedragscode ‘Rendement en risico’ voor levensverzekeraars.

Dat wordt duidelijk uit het antwoord van staatssecretaris Willem Vermeend op vragen van Tweede-Kamerlid Giskes (D66) over de gedragscode ‘Rendement en risico’. Vermeend verwijst daarbij onder meer naar het onderzoek naar de naleving van de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1994, dat samen met de Verzekeringskamer wordt uitgevoerd.
Dit onderzoek is ruim een jaar geleden gestart, naar aanleiding van kamervragen over buitenlandse beleggingsfondsen met dochters/vestigingen in Nederland. Vermeend wil met dit onderzoek de transparantie van financiële producten verbeteren, evenals de positie van de consument.
Te veel ruimte
“Het onderzoek naar de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers inventariseert welke informatie aan consumenten wordt verstrekt over voorbeeldrendementen, risicobandbreedtes en productkosten”, aldus Vermeend in antwoord op de Giskes’ vragen. “Relevante regelgeving uit andere landen wordt daarbij meegewogen.”
“Op basis van dit onderzoek kan ik bezien – lettend op de manier waarop de markt met de code omgaat en de effecten van de code – of er aanleiding is nadere voorschriften te geven om consumenten beter te beschermen. Bij deze afweging zal ik ook het kostenaspect en de suggesties voor het gebruik van maximumpercentages en productrendementen betrekken.”
Vermeend vindt dat de huidige code ‘Rendement en risico’ te veel ruimte laat voor (te) hoge voorbeeldkapitalen. “Voorbeeldrendementen van 16% geven de consument mogelijk een te positieve indruk. De code moet met betrekking tot de relatief hoge voorbeeldrendementen nader worden bezien.”

Reageer op dit artikel