nieuws

Financiën neemt afwijkende hypotheken onder de loep

Archief

Minister Wouter Bos van Financiën zegt de markt voor niet-standaard hypotheken nauwgezet te gaan volgen en “zonodig passende maatregelen te overwegen”.

De bewindsman stelt dit in antwoord op Kamervragen, “mede in het licht van de geuite zorgen” door de vragenstellers van de SP-fractie, Janssen en Irrgang. Toch lijkt er weinig reden tot zorg. Volgens Bos duidt informatie van het Kadaster en van aanbieders (zoals ELQ, Sparck, DSB-dochter Tadas en Hypotrust) er namelijk niet op dat het gemiddeld aantal gedwongen executieverkopen bij niet-standaard hypotheken hoger ligt dan bij reguliere hypotheekaanbieders.
Wel kiezen klanten met niet-standaard hypotheken vaker voor een variabele rente. “Dit kan verklaard worden door de kortetermijnvisie waarmee deze leningen over het algemeen worden aangegaan.” Logisch, vindt Bos, want deze klanten willen naar een goedkopere standaardhypotheek overstappen zodra dat mogelijk is. Zo verdwijnt een BKR-notering na vijf jaar en komen startende ondernemers na drie jaar in aanmerking voor een standaardhypotheek.
Tussenpersonen
Verder vindt de minister van Financiën dat het een eigen keuze van aanbieders is wie zij al dan niet een hypothecaire lening verstrekken. “Zolang de verhouding tussen de betalingscapaciteit, de waarde van het onderpand en de maximaal te verstrekken hypothecaire leningen niet uit het oog wordt verloren, voldoet de aanbieder aan de zorgplicht en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.” Eventuele risico’s aan de afwijkende hypotheken beperken de aanbieders door een hogere rente te vragen. “Indirect wordt op die manier de maximaal te verstrekken hypothecaire lening verlaagd”, concludeert Bos.
Een tweede slot op de deur betreft het intermediaire distributiekanaal. “Niet-standaard hypothecaire leningen worden aangeboden via tussenpersonen”, stelt de minister. “Die moeten zich houden aan de regels van de zorgplicht die zijn gesteld in de Wet Financieel Toezicht ten aanzien van het geven van een passend advies. De Autoriteit Financiële Markten verstaat onder het geven van een passend advies ook het voorkomen van overkreditering. De markt stelt hierbij als norm de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Die is dus indirect bindend.”

Reageer op dit artikel