nieuws

Financiën kiest tussenoplossing in beleggingspolisproblematiek

Archief

Minister Zalm (Financiën) heeft het tweemanschap Wabeke en Du Perron gevraagd een voorstel te doen voor de afwikkeling van claims van houders van een beleggingspolis. Hij kiest daarmee een middenweg tussen consumentenorganisaties, die een onderzoekscommissie wensten, en verzekeraars, die zo’n commissie afwezen.

Zalm heeft beoogd Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke en beoogd voorzitter van de geschillencommissie Financiële Dienstverlening Edgar du Perron gevraagd om een richtlijn op te stellen voor de behandeling van claims. “Een grote veelheid aan individuele procedures kan hopelijk zo veel mogelijk worden vermeden”, heeft Zalm de Tweede Kamer laten weten.
In zijn brief sluit de minister zich grotendeels aan bij de bevindingen van de commissie De Ruiter, die drie informatiemodellen voorstelt. Op het punt van de Financiële Bijsluiter is Zalm het echter oneens met De Ruiter, die de bijsluiter onvoldoende informatief vindt: “In de discussie rond beleggingsverzekeringen heeft de nieuwe bijsluiter reeds bewezen de consument van nuttige informatie te voorzien”.
Het voorstel voor het verder uitsmeren van de provisie over de looptijd van de polis legt Zalm naast zich neer. Hij vindt de al gemaakte ‘Adviesmatch’-afspraken voldoende.
Groot probleem
De stichting Verliespolis, opgericht door de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters, brengt eveneens een kopstuk in stelling: voormalig hoogleraar verzekeringseconomie Alfred Oosenbrug. Hij gaat het onderzoek begeleiden dat Verliespolis gaat uitvoeren onder de 60.000 houders van een beleggingspolis die zich bij de stichting hebben gemeld. Tegen betaling van _ 25 wordt onderzocht of een claim bij de verzekeraar mogelijk is.
Verliespolis ziet de aanstelling van Wabeke en Du Perron wel zitten: “Wat ons betreft kan de uitkomst van deze bemiddeling nooit zijn dat individuele polishouders zelf tegenover de kapitaalkrachtige verzekeraars hoeven komen te staan via de klachtencommissie of de rechter.” Dat kan volgens de stichting alleen worden voorkomen via “collectieve polisreparatie”, waarbij de stichting ook een rol ziet voor het eigen onderzoek.
Verliespolis speelt de verzekeraars de zwartepiet toe: “Dat zij voorafgaand aan de acties die zij ontplooien elke vorm van overleg afwijzen met consumentenorganisaties of maatschappelijke belangenbehartigers doet de vraag rijzen of zij nog wel enige voeling hebben met wat leeft onder consumenten.”
Verbond
Het Verbond van Verzekeraars blijft ondertussen zelf actief proberen om de verwachte stroom van claims te beperken. Levensverzekeraars gaan vóór begin 2008 alle circa 6,5 miljoen houders van een beleggingspolis informatie verstrekken over de ingehouden kosten, zo heeft het Verbond gemeld aan Zalm. “Deze actie is de meest effectieve en efficiënte manier om de klanten duidelijk te maken dat beleggingspolissen voor veel klanten geschikte producten zijn”, licht woordvoerder Hennie Zoontjes toe. “Er is in onze ogen geen sprake van een grootscheeps probleem.”
De Consumentenbond heeft de leden opgeroepen geen beleggingspolissen te sluiten. “Als de consument een klacht heeft, kan hij naar het klachteninstituut of naar de rechter. Verzekerden worden op deze manier aan hun lot overgelaten.”
Zoontjes noemt het advies van de bond “uiterst curieus”. “Naar ons weten heeft de Consumentenbond geen onderzoek verricht dat dit advies rechtvaardigt.”
Kosten
Consumentenbond-woordvoerder Rob Goedhart weet echter wel twee praktijkvoorbeelden te noemen naar aanleiding van twee collega’s die een hypotheek wilden sluiten. “We zijn bij twee banken en twee tussenpersonen geweest. Het advies kwam in alle gevallen uit op een Kapitaalverzekering Eigen Woning, waarbij steeds het fiscale voordeel werd genoemd.”
Een eigen vergelijking van de bond toont volgens Goedhart aan dat de hypotheeklast bij een KEW in de eerste 25 jaar altijd hoger is dan bij een hypotheek met losse effectenportefeuille.
Verjaring
Volgens de stichting Woekerpolisclaim en de Vereniging Consument & Geldzaken hebben claims door houders van een beleggingspolis weinig kans door een recente uitspraak van de Hoge Raad. Beide organisaties roepen polishouders daarom op alvast een formele klachtenbrief te sturen.
De Hoge Raad oordeelde in een pensioenzaak dat de verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen als een werknemer bekend is met een feitelijk nadeel en niet als deze op de hoogte is van zijn juridische positie. “Vanaf 2002 is vaak sprake van waardeafname door koersdalingen. Verzekeraars zullen mogelijk stellen dat polishouders al vanaf dat moment bekend waren met het nadeel.”

Reageer op dit artikel