nieuws

Financiën geeft Pluijm antwoord

Archief

In de jongste editie van AM (nr. 17, pag. 20) stond een open brief van Marcus Pluijm aan minister Gerrit Zalm van Financiën. Het ministerie heeft NVA-kantoor Pluijm Assurantie inmiddels antwoord gegeven.

“Dank voor uw brief waarin u uw zorgen over de WFD (Wet Financiële Dienstverlening) aan ons kenbaar maakt. In reactie wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen. Voorop staat dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is van de WFD om ‘de perfecte’ dienstverlener in het leven te roepen. De WFD zal een adequaat basisniveau verlangen: een dienstverlener die voldoet aan de elementaire eisen die nodig zijn voor een bekwame uitoefening van zijn vak. Uiteindelijk doet de WFD niet meer dan regelen dat u deskundig bent, uw klanten netjes behandelt en uw eigen administratie op orde heeft. Een belangrijk deel van de financiële dienstverleners verstaat zijn vak en heeft een ordentelijke bedrijfsvoering; voor hen zal de WFD materieel weinig verandering betekenen.
Bovendien gelden voor veel financiële dienstverleners nu ook al de nodige verplichtingen op grond van bestaande wet- en regelgeving of op grond van zelfregulering, waaraan men zich vrijwillig heeft onderworpen. Zo dient een assurantietussenpersoon op grond van de Wabb – de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf die in de WFD wordt geïntegreerd – ook al deskundig te zijn en geldt op grond van het Burgerlijk Wetboek ook de verplichting om een klant zorgvuldig te adviseren.
Tenslotte wil ik u er op wijzen dat bij de inwerkingtreding van de WFD een (nog uit te werken) overgangsregime zal gelden. De sector heeft in het kader van het Platform financiële dienstverlening een overgangsregeling geadviseerd, waarbij de zogenaamde 5-5-3-regel geldt. Deze regel houdt in dat elk bestaand diploma dat recht geeft op een vrijstelling niet ouder mag zijn dan vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van de WFD. Indien een diploma wel ouder is dan vijf jaar, geldt aanvullend een relevante werkervaringeis van drie jaar, opgedaan in de laatste vijf jaar. Ook hebben marktpartijen geadviseerd dat kennis niet alleen door middel van diploma’s, maar ook door middel van een Eerder Verworven Competenties-assessment (EVC) moet kunnen worden aangetoond. Dit zou met name uitkomst kunnen bieden voor mensen die al geruime tijd in de markt actief zijn. Wij staan welwillend tegenover deze twee suggesties en nemen de adviezen van de sector mee bij de uitwerking van het overgangsregime.”

Reageer op dit artikel