nieuws

Financiën: ‘commissie voor pensioen in units’

Archief

Een speciale adviescommissie gaat zich buigen over de vraag of pensioenuitkeringen in units fiscaal zijn toegestaan.

Dat heeft staatssecretaris Wouter Bos van Financiën gezegd in antwoord op Kamervragen van Bibi de Vries (VVD). De commissie, waarvan de leden nog niet bekend zijn, moet samen met de betrokken partijen kaders omschrijven waarbinnen fiscaal aanvaardbare pensioenconstructies worden ontwikkeld.
In zijn antwoord stelt de staatssecretaris vast dat “de tot nu toe voorgelegde producten met pensioenuitkeringen op unit-linkedbasis niet voldoen aan de in de Wet loonbelasting 1964 gestelde eisen.” Wel geeft de bewindsman aan dat pensioenuitkeringen in beleggingseenheden op termijn mogelijk zijn. “Nader overleg tussen alle betrokken partijen kan er toe leiden dat aangeboden producten en regelgeving in de toekomst wel met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Zoals bekend zijn op grond van de huidige regelgeving lijfrente-uitkeringen in units wel mogelijk.”
De Kamervragen van De Vries waren een reactie op het eerder gepubliceerde standpunt van de Kennisgroep Pensioenen van de belastingdienst. Volgens Bos moet aan die uitspraak niet te veel waarde worden gehecht. “Dat betrof een oordeel over een concreet voorgelegd pensioenproduct. Dat is niet hetzelfde als beleid.”

Reageer op dit artikel