nieuws

Financiën akkoord met voorstel tot beloningstransparantie

Archief

Het ministerie van Financiën is akkoord met het voorstel voor beloningstransparantie. “Hoewel de mate van transparantie door dit voorstel vermindert, achten wij het draagvlak voor de regeling een belangrijke factor”, aldus het ministerie.

Kern van het voorstel is dat de klant – vanaf 1 oktober 2009 – actief wordt geïnformeerd over de provisie (in euro’s) voor een standaard verzekering (zogeheten maatmens). De tussenpersoon meldt de exacte provisie voor de specifieke polis alleen op verzoek aan de klant. Over eventuele bonusprovisies moet alleen in kwalitatieve zin een mededeling worden gedaan.
De opstellers van het voorstel (het Verbond van Verzekeraars, NVA, NBVA, NVB en VVHN), zeggen ervan overtuigd te zijn dat “de positie van de consument hiermee sterk verbetert”. Het ministerie van Financiën zegt de regels op het punt van bonusregelingen nog te kunnen aanscherpen.

Reageer op dit artikel