nieuws

‘Financiële vergelijkingssites zijn consumentenbedrog’

Archief

De meerderheid van assurantieadviseurs heeft geen goed woord over voor de financiële vergelijkingssites die afgelopen jaar als paddestoelen uit de grond geschoten zijn. Zij maken er dan ook nauwelijks gebruik van in hun advisering aan klanten. Het is echter niet zo, dat het intermediair een internetaversie heeft. Bijna alle ondervraagden hebben een eigen website of hebben daar concrete plannen voor. Dit blijkt uit een steekproef die AssurantieMagazine onder abonnees heeft gehouden.

Wellowell is de bekendste financiële vergelijkingssite onder tussenpersonen. Ruim 80% van de ondervraagden kent deze site. Maar ook de sites Mrfinch, Independer en Verzekeringssite scoren niet slecht met 50%-bekendheid. De sites Eubos, Geencentteveel, Verzekeringsplein, Ineas, Basic-life, Verzekerje, Kijkenvergelijk, Hypotheeknu, Europeloan, Premiefoon en Premiedirect daarentegen genieten geringe bekendheid. Ruim 80% van de respondenten kent deze sites niet. Veelbesparen en Creditbroker zijn bij geen van de respondenten bekend.
Prijskoper
Dat de tussenpersoon niet zo onder de indruk is van de sites, blijkt wel uit de reacties: “niet overzichtelijk voor consument, mist diepgang, traag, ingewikkelde kwesties blijven onopgelost, onvolledig, onpersoonlijk, schieten te kort, te veel nadruk op premies, een juiste vergelijking is er niet te maken, consumentonvriendelijk, klant mist kennis hier goed mee om te gaan, roept meer vragen dan antwoorden op, waardeloos consumentenbedrog en juiste balans moet nog worden gevonden”. Degenen die iets positiever zijn (13%) verwoorden het als volgt: “ziet er flitsend uit, leuk, een goede zaak, interessant voor minder adviesgevoelige producten en commercieel aantrekkelijk.” Een kwart van de respondenten gaf aan geen mening te hebben.
Vooral de kleinere tussenpersoon (maximaal twee medewerkers) geeft aan eigenlijk helemaal niet zo veel te merken van de hausse aan financiële vergelijkingssites. Bij de grotere kantoren is het beeld verdeeld. Degenen die er iets van merken, schrijven dat vooral toen aan de aandacht die deze sites in de pers krijgen en aan de marketinginspanningen van die sites. Ook komt het door een klant die spontaan een site noemt tijdens een adviesgesprek, of doordat het kantoor benaderd is om te participeren in een dergelijk initiatief.
Op de vraag of men dan ervaart dat de ‘klant beter geïnformeerd is’ zijn de meningen min of meer gelijk verdeeld. De beter geïnformeerde klant is volgens het intermediair vooral een prijsbewustere klant, regelmatig ‘prijskoper’ genoemd. Een enkeling noemt ook de polisvoorwaarden en de fiscale aspecten als gebied waarop de klant beter geïnformeerd is.
Volgens het intermediair is dit niet volledig aan de hausse van financiële vergelijkingssites toe te schrijven. Andere media, het nieuwe belastingstelsel en de ‘mondigere consument in het algemeen’ spelen volgens de helft van de ondervraagden eveneens een grote rol.
Persoonlijke aandacht
Zoals te verwachten is, gezien de meningen over financiële vergelijkingssites, maakt het intermediair zelf (ruim 85%) nauwelijks gebruik van die sites in de advisering aan klanten. “Het biedt geen toegevoegde waarde, niet alle maatschappijen zijn erbij aangesloten, computers kunnen niet adviseren op individuele basis, voldoende mogelijkheden aan bestaande middelen”, zijn de argumenten. De enkeling die nog wel eens zo’n site wil bezoeken, doet dit om de “eigen ideeën te verifiëren”.
Al wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de financiële vergelijkingssites bij de adviestaak, op een enkel kantoor na wordt er wel gewerkt met software-vergelijkingsmodules. Het programma Rolls doet het goed bij de assurantietussenpersoon. Verder werden nog FDC, Diagnose, Akkermans & Partners, Aequos, Infa, maatschappijsoftware en eigen programma sporadisch genoemd.
Leads
Ondanks alle kritiek heeft toch nog ruim een kwart van de ondervraagden zich bij één of meer financiële vergelijkingssites aangemeld om in het intermediairbestand te worden opgenomen. Bij de kleinere kantoren (minder dan tien werknemers) is hierover meer scepsis te bespeuren. Hiervan heeft ongeveer eenvijfde zich aangemeld. Bij de grote kantoren is dat ongeveer de helft. Wellowell en de Verzekeringssite hebben blijkbaar de meeste inspanningen op dit gebied geleverd. Wellowell wordt tien keer genoemd, de Verzekeringssite vier keer.
De kantoren die zich hebben laten overtuigen doen dit vooral “om de ontwikkeling te volgen”. Een aantal kantoren heeft overigens aangegeven de aanmelding al weer geannuleerd te hebben. De kantoren die de ontwikkelingen met argusogen volgen, geven als argument: “we hebben nu al werk genoeg”, “verkeerde doelgroep”, “rendement is te laag” en “we willen als tussenpersoon niet aan een tussenpersonenmaatschappij betalen”.
Onder degenen die zich hebben aangemeld, heeft de meerderheid inmiddels ook al leads ontvangen via die site. De aantallen lopen uiteen van één tot honderd. Eén van de ondervraagden meldde geen idee te hebben of de aanmelding leads had gegenereerd. Een ander vertelde zich niet te hebben aangemeld, maar wel leads te hebben ontvangen.
Over de kwaliteit van de leads is het intermediair minder te spreken,getuige de reacties: “de leads bleken andere tussenpersonen te zijn”, “het zijn vooral prijskopers en daar wil ik geen zaken mee doen” en “ik werd naar een bepaalde maatschappij gedwongen en dat doe ik dus niet.”
Eigen site
De aversie tegen de financiële vergelijkingssites komt niet voort uit een wantrouwige houding ten opzichte van het internet in het algemeen. Op drie kantoren (met maximaal twee medewerkers) na hebben alle respondenten een eigen site of concrete plannen daarvoor. En met uitzondering van één kantoor zijn alle per e-mail te bereiken.
Het intermediair geeft echter niet de indruk de site actief als marketinginstrument te gebruiken. Slechts twee respondenten hadden een idee van de bezoekersaantallen.
De site wordt meer gezien als een uithangbord van de eigen activiteiten. Waar het volgens alle intermediairs eigenlijk op neerkomt is dat het advies van het intermediair onontbeerlijk is. “Persoonlijke aandacht is waar het om draait” komt in veel reacties iedere keer weer naar voren. [KADER] AssurantieMagazine heeft 150 abonnees een enquête gestuurd over het gebruik van financiële vergelijkingssites. Bijna 30% reageerde. GRAFIEK Site Aantal keren genoemd Wellowell 38 MrFinch 26 Independer 25 Verzekeringssite 21 Eubos 15 Verzekeringsplein 12 Basic-life 11 Geencentteveel 11 Ineas 11 Kijkenvergelijk 5 Verzekerje 5 Hypotheeknu 4 Europeloan 1 Axa (zelf ingevuld) 1 Duine (zelf ingevuld) 1 Nottonott (zelf ingevuld) 1 Premiedirect 1 Premiefoon 1 Creditbroker 0 Veelbesparen 0 (Zeven kantoren meldden geen enkele financiële vergelijkingssites of online hypotheekverstrekkers te kennen)
De top-drie van meest genoemde sites: Wellowell, MrFinch en Independer.

Reageer op dit artikel