nieuws

Financiële planning

Archief

Bij Kluwer is het ‘Memo Financiële Planning’ verschenen met cijfermatige en wettechnische informatie over verzekeringen, sparen, beleggen, juridische aspecten en sociale wetgeving

De uitgave (f 47,50) is verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 90 200 20293) of via tel. 0570-63.31.55.

Reageer op dit artikel