nieuws

Financiële Dienstendag Van Kampen Groep nauwelijks ‘grensverleggend’

Archief

Moet de woonconsument tegen overcreditering beschermd worden en zo ja, in hoeverre is de hypotheekadviseur daarvoor verantwoordelijk? Twee fundamentele vragen waarop geen eensluidende antwoorden kwamen tijdens de paneldiscussie op de Financiële Dienstendag van de Van Kampen Groep.

Als ‘grensverleggend’ aangeprezen, voldeed de tweede uitgave van de Financiële Dienstendag van Van Kampen Groep niet aan de verwachtingen. Dat lag niet aan het Amsterdamse assurantiebedrijf dat zelf grenzen durfde te overschrijden door de Rotterdamse Kuip te kiezen tot ontmoetingsplaats, maar veel meer aan de tegenvallende paneldiscussie over de ‘grenzen in de financiële dienstverlening’.
De panelleden, Frans Roemen van de raad van bestuur van Generali, hoofd commerciële zaken Ernest van Ginkel van ING Hypotheken, directeur Nationale Hypotheek Garantie Karel Schiffer, en hoofd Postbank Hypotheken Peter Barneveld, waagden zich niet al te zeer aan controversiële uitspraken. Hun uitlatingen bleven doorgaans binnen de grenzen van de door hen vertegenwoordigde ‘achterban’.
Schiffer probeerde de knuppel in het hoenderhok te gooien door op te merken dat hypotheekadviseurs ook bijdragen aan het gevaar van overcreditering bij de woonconsument. “Wie is er verantwoordelijk voor als een hond een verkeerde worst wordt voorgehouden. De hond of degene die de worst voor houdt? Zo is ook de hypotheekadviseur verantwoordelijk voor een consument die van toeten noch blazen weet”, stelde Schiffer. Hij schaarde zich achter de Vereniging Eigen Huis die zich ook al zeer kritisch had uitgelaten op dit punt.
Volgens Schiffer wordt de verstrekkingsnorm van de NHG – gemiddeld 3,5 keer het bruto jaarsalaris van de aanvrager – veelvuldig overschreden. “En dat is onverantwoord. De adviseur dient ook de kwaliteit van leven, zeg maar het verschil tussen een wijnfles met kurk of schroefdop, in de gaten te houden.”
Flexibel werken
Aanvragers zonder vast dienstverband moeten volgens Schiffer niet aan een volledige financiering worden geholpen. Barneveld (Postbank) en Van Ginkel (ING) betoogden daarentegen dat geldverstrekkers wel hun acceptatienormen moeten aanpassen, omdat steeds meer mensen flexibel gaan werken. “Werken op projectbasis biedt niet meer zekerheid voor de geldgever dan het hebben van een vaste baan”, meende Barneveld.
Van Ginkel voegde eraan toe dat de zekerheid van het sluiten van jaarcontracten niet kleiner is dan het verstrekken van een lening op basis van uitsluitend het onderpand. “Voor je het weet, loopt er een hogesnelheidslijn door de achtertuin en is de waarde van het onderpand gekelderd. Beter is het te kijken naar de betalingsdiscipline van de kredietaanvrager. Als ING is dat voor ons een koud kunstje, want de meeste klanten hebben we meer dan twintig jaar in de boeken staan.”
Hij erkende dat ook ING soms aanvragen binnenkrijgt, waarbij een lening wordt gevraagd die tien keer het bruto jaarsalaris van de aanvrager bedraagt. “Zulke aanvragen komen voor, maar die wijzen we steevast af, De tussenpersoon is dan boos, mede omdat hij te veel is ‘getrickerd’ op wat het hem had kunnen opleveren.”
Keurmerk hypotheken
Een keurmerk zou de kwaliteit van het hypotheekadvies belangrijk verbeteren, vinden de panelleden. Met die restrictie dat Van Ginkel en Barneveld er voorstander van zijn om ook de banken daaronder te laten vallen. “Niet op kantoorniveau, maar op adviseursniveau”, zei Barneveld. “Voorkomen moet worden dat tussenpersonen zich exclusief met zo’n keurmerk kunnen sieren. Dat leidt tot een tweedeling in de markt, alsof alleen het intermediair kwaliteitsadviezen zou geven.”
Roemen (Generali) bestreed die opvatting. “De banken hebben een sterk imago. Die hebben zo’n keurmerk toch niet nodig. Een keurmerk zou voor hen een brevet van onvermogen betekenen”, zei Roemen. Hij pleitte tevens voor uitbreiding van de hypotheekadvisering tot het gehele spectrum van de financiële planning. Ook zag hij op termijn naar het voorbeeld van de accountant meer voordeel in fee-betaling door de consument dan van provisiebetaling door de financier. Van Ginkel opperde het idee een deel van de provisie doorlopend uit te keren. “Een bestandsprovisie dus, die leidt tot een waarde-opbouw van de hypotheekportefeuille.” Daaraan zou een chargeback-regeling moeten worden gekoppeld, zoals geldt bij verzekeringen. “De helft van de markt heeft daarmee geen problemen”, aldus Van Ginkel.
De deelnemers aan de paneldiscussie op de Financiële Dienstendag, v.l.n.r.: Frans Roemen (generali), Ernest van Ginkel (ING Hypotheken), Karel Schiffer (NHG), en Peter Barneveld (Postbank Hypotheken).
Het Internet-café van Generali trok veel kijkers.

Reageer op dit artikel