nieuws

Financiële diensten blijven hart InterPlein

Archief

InterPlein-directeur Stefan Rooyackers baalt van alle publiciteit die Independer in de pers krijgt. “Wat Independer nu aanbiedt, doen wij al een jaar”, zegt hij. “Bovendien is dat wat ze aanbieden helemaal niet zo goed. Zij zijn afhankelijk van anderen, zoals Moneyview, Rolls en Nyfer die maar een klein gedeelte van hun databases beschikbaar stellen aan Independer. Anders graven ze hun eigen graf. Wij halen alle informatie zelf binnen en een team van vijftien mensen analyseert vervolgens alle financiële producten.”

door Manon Vonk
“Al ruim een jaar bieden wij op het HypotheekPlein productvergelijkingen aan”, zegt Stefan Rooyackers, directeur van InterPlein, een bedrijf dat het beste getypeerd kan worden als aanbieder van Internet-diensten, met name portaal-sites. “Diverse offertes kunnen met elkaar vergeleken worden. Maar wij bieden nog veel meer. Behalve de productvergelijkingen, beoordelen wij ook de sites van de aanbieders. Een bezoeker van het HypotheekPlein weet precies naar wat voor soort website hij doorklikt en wat hij er kan vinden. Verder proberen wij op de pleinen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij achterhalen allereerst wat er aan vragen leeft bij consumenten. Als we dat weten, vullen we de websites met informatie die door ons is samengesteld. We streven ernaar dat wij 80% van de vragen van consumenten via deze sites kunnen beantwoorden. Van de overgebleven 20% aan vragen, verwijzen we ongeveer de helft door naar andere informatieleveranciers. Dat betekent dat wij voor 90% informatie geleverd hebben aan de consument.”
“Independer is wel een concurrent voor ons. Wij zijn er van overtuigd dat je eerst een hele goede informatievoorziening moet opzetten voordat je mensen doorsluist naar een bepaalde productaanbieder. De achilleshiel bij Independer is dat zij de informatie van derden betrekken. Cruciale informatie ontbreekt daardoor. Het gevolg is dat de consument verkeerd vergelijkt”, stelt Rooyackers.
Geen budget
Het reclamebudget dat Independer tot zijn beschikking heeft, f 25 mln, is debet aan de aandacht die het initiatief krijgt, zo lijkt het. Rooyackers is voor zijn pleinen dan ook dringend op zoek naar een strategische partner met veel kapitaal. Hij hoopt een partner te vinden in de hoek van uitgevers, Internet Service Providers, portalen zoals Yahoo, en de financiële wereld, waaronder banken en verzekeraars. Binnen twee à drie maanden hoopt hij zaken te kunnen doen.
“Wij zijn voor een partner heel aantrekkelijk, omdat wij een berg aan informatie hebben over consumentengedrag.”, legt hij uit. ” Wij weten straks waarom bepaalde productkenmerken wel of niet geselecteerd worden.”
Chaos
Op 1 januari 1999 ging Rooyackers van start met InterPlein. “Ik was zelf een Internet-gebruiker en ik ergerde mij aan de chaos die het Internet is. Je wilt informatie en je kan het niet vinden. Dan kan je twee dingen doen: mopperen of werken aan een oplossing. Dat laatste heb ik gedaan.”
Het bedrijf Effector, waarvan Rooyackers ook directeur is, lanceerde al in 1996 het HuisPlein. In de tijd dat Rooyackers ook nog voor PCL werkte, een softwarebedrijf actief in de hypotheekmarkt, startte hij het HypotheekPlein. Op dat plein werd alle kennis en informatie rondom hypotheken voor consumenten toegankelijk gemaakt. De bedoeling was om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
“Omdat de Internet-activiteiten voor PCL en Effector echter een bijproduct waren, heb ik de aandeelhouders, PCL en Effector gevraagd: ‘Geef mij wat er is aan mensen en pleinen en dan begin ik voor mijzelf’.”
Op 1 januari 1999 is InterPlein van start gegaan. Rooyackers heeft op dat moment zijn functie bij PCL neergelegd. Wel is hij nog steeds directeur van Effector, een softwarebedrijf dat 550 makelaarskantoren geautomatiseerd heeft.
Het bedrijf van Rooyackers heeft in veertien maanden tijd een enorme groei doorgemaakt. Telde het bedrijf bij de start tien werknemers, inmiddels heeft Rooyackers honderd man in dienst op zestig formatieplaatsen. Als je in het bedrijf rondloopt, valt meteen op dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers niet boven de dertig uitkomt. “Klopt”, zegt Rooyackers. “De meesten komen zo van de HIO (Hoger Informatica Onderwijs) af. Op zaterdag werken hier alleen maar studenten, die een centje willen bijverdienen.”
Gouden Gids
Rooyackers betitelt zijn pleinenconcept graag als de ‘intelligente Gouden Gids’. “Op een pagina van de Gouden Gids vind je alle bedrijven met betrekking tot een bepaald onderwerp bij elkaar. Wat wij nu doen, is onze eigen inhoud toevoegen. Wij beoordelen sites. Wij zeggen wat er op staat. Ze krijgen een cijfer. We benoemen alle aanbieders. Verder geven wij voorlichting, bieden we titels van boeken en verwijzen we naar andere gerelateerde sites. Ook is er een café waar mensen vragen kunnen stellen aan andere bezoekers. Op het HypotheekPlein staan alle hypotheekverstrekkers. De bezoeker kan zien op welke site hij een berekeningsmodule kan vinden. Voordat de bezoeker dus doorklikt naar een site, weet hij precies wat hij daar kan verwachten. Op het HypotheekPlein is het ook mogelijk rechtstreeks een offerte aan te vragen bij een aanbieder. Deze aanbieder moet dan wel klant zijn bij InterPlein, want hij betaalt voor deze service.”
InterPlein is begonnen met de bouw van een ‘Uw Mening’ database. Deze is onder andere te vinden op het BankPlein. De bezoeker kan in deze database zoeken naar ervaringen van anderen met bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker.
Kernactiviteit
Op dit moment zijn er veertig pleinen online. Twintig worden er op dit moment gebouwd. Het streven is dit jaar honderd pleinen te halen. Deze honderd pleinen omvatten 80% van de populaire thema’s. Daarbij valt te denken aan muziek, baby’s, wonen, financiën, werk et cetera.
Rooyackers benadrukt dat de financiële pleinen de kernactiviteit blijven van InterPlein. Pleinen zoals bijvoorbeeld het BabyPlein, worden buitenshuis, maar met hulp van InterPlein, ontwikkeld. Ook van deze pleinen is het doel om verkeer te genereren naar de financiële pleinen. “Wij bedenken de thema’s. Vervolgens kijken wij op Internet wat er al rond dit thema te vinden is. Vinden we het iets, dan nemen we contact op en bieden wij aan de site in te richten volgens het pleinenconcept. Voordeel voor de ander is dat hij deelt in de opbrengsten van het plein.”
Productvergelijkingen
Rooyackers is kort geleden begonnen met het bouwen van een database met geavanceerde productvergelijkingen. Dit wordt een database waarbij niet alleen op premies wordt vergeleken, maar ook op hoofdelementen. Begonnen wordt met spaarrekeningen.
De bezoeker kan aangeven aan welke voorwaarde een spaarrekening moet voldoen. Zo kan hij bijvoorbeeld door middel van schuifjes aangeven of het zonder kosten kunnen opnemen van het spaarbedrag belangrijk is. Als alles is ingevuld, rolt er een lijstje uit met de spaarrekeningen die in meer of mindere mate voldoen aan de vooraf opgegeven voorwaarden en keuzes.
Als vervolgens op een spaarrekening wordt geklikt, wordt nogmaals om een aantal gegevens gevraagd waarna het spaarbedrag berekend wordt. Dit alles is te vinden op het BankPlein (www.bankplein.nl), één van de jonkies onder de pleinen. Op deze manier zullen nog 24 producten vergeleken kunnen worden op de diverse pleinen.
Voor dit jaar staan in ieder geval productvergelijkingen op het gebied van koopsompolissen, universal-life, auto, ziektekosten en reisverzekeringen op stapel.
InterPlein heeft absoluut niet het doel om advies te gaan geven, dit in afwijking van een bedrijf als Independer. “Ons ultieme doel is productvergelijkingen neer te zetten, waardoor de klant goed voorbereid een gesprek met een adviseur of een maatschappij aangaat.”
InterPlein trekt maandelijks ongeveer 300.000 bezoekers. De oudste pleinen zoals HuisPlein, BeleggingsPlein en HypotheekPlein nemen het merendeel voor hun rekening.
Europa
InterPlein heeft kort geleden aangekondigd Europa in te trekken met het pleinenconcept. Waarom?
“In de afgelopen tijd heb ik heel veel Internet-mensen over de vloer gehad. Over het concept horen we veel goede geluiden. Maar op een concept kan je geen octrooi aanvragen. Als je dan vervolgens niet Europa in gaat, dan pikt iemand anders het in het buitenland op. Nederland is en blijft natuurlijk een kikkerlandje en ik heb ervoor gekozen om de aanval te kiezen. Wij waren in Nederland de eerste met het pleinenconcept en in Europa zijn we ook de eerste.”
Rooyackers gaat het concept neerzetten in een aantal strategische Europese landen. “Daarbij moet je denken aan Engeland, Duitsland, Zweden en Frankrijk. Over andere landen ben ik nog aan het nadenken. Ook Zuid-Europa staat in de belangstelling. Van de huidige pleinen is ongeveer 50 tot 70% herbruikbaar. Ongeveer 50% zal opnieuw opgezet moeten worden. Het is een beetje afhankelijk van het type plein of je er een partner bij moet zoeken. Het BeleggingsPlein, dat als InvestmentSquare de Engelse markt zal betreden, is voor 80% herbruikbaar. De database moet gevuld worden met buitenlandse producten en we zoeken een partner die de Engelse warrants er voor ons inzet.”
“De rekenmodules zullen stevig aangepast moeten worden. Overigens zal er altijd een buitenlandse partner bij betrokken zijn, zodat we qua marketing goed tekeer kunnen gaan.”
Een andere partij in de verzekeringsbranche die ook een portaal- of pleinfunctie heeft, is het VerzekeringsAtrium. Waarom werken ABZ en InterPlein niet samen?
“Het VerzekeringsAtrium is bang voor ons. Als je een plein goed inricht, is het een Atrium. Wij zouden zonder al te veel moeite binnen een paar weken het Atrium overbodig kunnen maken. Dat is hun angst. Maar wij richten ons met de pleinen niet op de tussenpersoon, maar op de consument. Ik begrijp hun angst dus niet. Ik heb enige tijd geleden gesproken met hun marketing-manager, maar hij zag niets in een samenwerking. Ik ga er vanuit dat het niets persoonlijks is.”
Hardlopen
Rooyackers is een echte hardloper en volgens hem symboliseert dat ook Internet. “Je moet hardlopen op Internet anders haal je het niet.” Zijn eerste doel dit jaar is om de Broos van Erp-prijs te winnen. Dit is een prijs die wordt uitgeloofd door het ministerie van Economische Zaken voor het beste Internet-initiatief. “Ik doe het niet voor de publiciteit en het geld, alhoewel dat natuurlijk wel prettig is.”
De inschrijving sluit op 1 mei en daarmee heeft Rooyackers voor zichzelf een keiharde deadline neergezet. Dan moeten namelijk alle financiële pleinen, elf in getal, er flitsend uitzien en uiteraard ook flitsend draaien. Het betreft het BankPlein, VerzekeringsPlein, HypotheekPlein, ZorgPlein, AutoPlein, LevenPlein, PensioenPlein, BeleggingsPlein, KredietPlein, PFP-Plein en het nieuwe BelastingPlein.
Verder gaat InterPlein van start met een nieuw experiment: het via e-mail beantwoorden van financiële vragen van consumenten. Rooyackers benadrukt dat het om een experiment gaat. “Het moet niet te hard lopen, want dan ben ik er te veel personeel aan kwijt.” Het betreft vragen over hypotheken, fiscus en dergelijke. Voorwaarde is, dat het geen maatschappij-specifieke vragen mogen zijn. Het experiment gaat van start op het VerzekeringsPlein en de vragen moeten binnen één werkdag beantwoord worden.
Rooyackers denkt niet dat hij over vijf jaar nog bij InterPlein betrokken is. “Ik ben een opstartmanager. Ik zit overal vier jaar en dan ben ik weer vertrokken. Dus over een jaar of drie als InterPlein goed op poten is en vaste voet aan de grond heeft in Europa ben ik weer met iets anders bezig. Dat kan op Internet zijn of in de financiële wereld, want daar ligt toch mijn hart.”
Stefan Rooyackers (40) is in 1987 door Philips van de Technische Universiteit Eindhoven geplukt, waar hij wiskunde en informatica studeerde. Op de internationale IT-afdeling van Philips werkte hij achtereenvolgens als programmeur, consultant, projectleider en accountmanager voor Azië en Scandinavië. Daarna trad hij in 1991 in dienst van het Assurantie Data Netwerk (ADN) als hoofd Ontwikkeling. Rooyackers is de geestelijke vader van de p-views en de label-waardemethode. Na drie jaar bij ADN gewerkt te hebben, maakte hij de overstap naar Aksènse waar hij de eerste versie van het acceptatiesysteem AavA-2 opzette. In 1995 trok PCL hem aan als adjunct-directeur. In datzelfde jaar werd hij ook directeur van het bedrijf Effector, dat 550 makelaarskantoren automatiseerde. Vanaf 1 januari 1999 is Rooyackers directeur van InterPlein en van Effector. Zijn functie van adjunct-directeur bij PCL heeft hij inmiddels neergelegd.
Stefan Rooyackers: “Wij waren de eerste met productvergelijkingen”.

Reageer op dit artikel