nieuws

‘Financiële Bijsluiter waardeloos voor meeste hypotheeklanten’

Archief

De nieuwe Financiële Bijsluiter schiet de doelstelling van het vergelijkbaar maken van complexe producten ver voorbij, zeker als wordt afgeweken van het profiel van de zogeheten maatmens, concludeert MoneyView uit een analyse van de bijsluiters bij 34 hypotheekproducten.

MoneyView verzamelde tussen begin november en begin december van alle verzekeraars de financiële bijsluiters. De uiteindelijke analyse betrof de bijsluiters van schuldproducten: levenpolissen die als bijverband bij een hypotheek worden gesloten.
Vooral de inleg waarmee wordt gerekend, stuit op kritiek. Die blijkt op basis van verschillende grondslagen te zijn berekend: 29 van de 34 bijsluiters gaan niet uit van een brutorendement van 4%, maar kiezen een ander rendement. Voor het berekenen van de inleg zijn overigens geen regels voorgeschreven. “Een inleg die berekend is op 4% zal een veel hogere premie opleveren dan een premie die is berekend op basis van een historisch rendement. Een noodzakelijke voorwaarde met het oog op de vergelijkbaarheid is een gelijke premie-inleg. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, waardoor eindwaarden in de bijsluiters niet meer vergelijkbaar zijn.”
Daarnaast worden in 19 van de 34 bijsluiters de afsluitkosten meegenomen in de berekening. Ook gaan zeven bijsluiters uit van jaarbetaling in plaats van de voorgeschreven maandbetaling.
De kosten van de beleggingen zijn in veel gevallen niet opgenomen onder ‘overige kosten’, maar verrekend via een afslag op het rekenrendement. “Dit leidt ertoe dat er verschillen ontstaan tussen de opbrengst van de verzekering zoals berekend in offertesoftware, financiële bijsluiter en polisadministratie. Daarmee wordt niet voldaan aan de eis van de AFM.”
Maatmens
MoneyView heeft berekeningen gemaakt op basis van enkele afwijkende uitgangspunten, om te kijken of de bijsluiter ook nut heeft voor iemand die niet aan het maatmens-profiel (man, 35 jaar, niet-roker, hypotheek _ 200.000) voldoet. In alle gevallen blijkt dan dat bij een andere uitgangssituatie de klant zich niet kan verlaten op de gestandaardiseerde bijsluiter. MoneyView beveelt dan ook aan de maatmens te schrappen en weer uit te gaan van de werkelijke situatie van de afnemer.
Een ander zwak punt is de onderverdeling van de kosten in premie, overige kosten en kosten bij eerder beëindigen. “Deze onderverdeling geeft nauwelijks relevante informatie, omdat de post ‘overige kosten’ in alle gevallen tussen de 80% en 90% van de totale kosten-loading uitmaakt.”
MoneyView merkt overigens ook op dat nagenoeg alle verzekeraars de afgelopen maand hun bijsluiters een of meerdere malen hebben aangepast. Verzekeraars waren zeer terughoudend met het verstrekken van aanvullende informatie. “De onrust over de (in)transparantie in het verleden lijken juist te hebben geleid tot veel minder openheid.”
Nettorendementen
Een aantal maatschappijen geeft aan dat de gegevens in de bijsluiter afwijken van die in offertes. “In nagenoeg alle gevallen hebben de verschillen betrekking op de gehanteerde historische rendementen.” Die blijken bij verzekeraars vaak nog nettorendementen te zijn (na aftrek van fondskosten), terwijl in de bijsluiter met brutofondsrendementen wordt gerekend. Dat is tot 1 april nog oogluikend toegestaan.
Verder ontbreekt in de bijsluiters informatie over de onderliggende beleggingen en de gehanteerde historische rendementen. “Dat doet met name bij een vermogensopbouwproduct merkwaardig aan en maakt een objectieve beoordeling van de gepresenteerde cijfers onmogelijk.”

Reageer op dit artikel