nieuws

Financiële bijsluiter moet dieet ondergaan

Archief

Een slanker, eenvoudiger en toegankelijker document: die wens leeft alom als het gaat om de financiële bijsluiter. Dat blijkt na onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder bijna 1.800 consumenten, 450 tussenpersonen en 170 aanbieders van financiële producten.

Het onderzoek, uitgevoerd door Millward Brown/Centrum, betekent stap één in de evaluatie van de in juli 2002 ingevoerde Financiële Bijsluiter. Toezichthouder AFM zal nu op korte termijn aanbevelingen doen voor verbetering van de bijsluiter, waarna de marktpartijen hun zegje mogen doen. Die consultatie vindt nog deze zomer plaats. Uiteindelijk moet de bijsluiter een nieuwe vorm en inhoud krijgen door afkondiging van het Besluit Financiële Dienstverlening door het ministerie van Financiën.
Scepsis
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat driekwart van de kopers van een complex financieel product daadwerkelijk een financiële bijsluiter krijgt overhandigd. Iets meer dan de helft zegt de bijsluiter voor minimaal de helft te hebben gelezen. Consumenten vinden de uitleg over de financiële risico’s, de verplichtingen, de productinhoud en de gevolgen van stopzetting of overlijden het meest van belang. Voorbeelden van kosten en rendementen zijn minder urgent. Tot productvergelijking komt maar 5%.
Het onderzoek maakt tevens duidelijk dat er onder tussenpersonen – 80% heeft assurantiebemiddeling als hoofdactiviteit – grote scepsis leeft ten aanzien van de bijsluiter. Slechts 13% van het intermediair vindt de bijsluiter een document dat klanten móeten lezen. “Menig intermediair gaat er dan ook vanuit dat klanten het toch niet lezen”, melden de onderzoekers. “Sommigen raden dat zelfs actief af, door erop te wijzen dat het een bijsluiter is die men moet bewaren.” Drie procent van de tussenpersonen overhandigt het document überhaupt niet.
Voor zichzelf vinden adviseurs de bijsluiter evenmin van nut. Het document wordt nauwelijks gebruikt om het eigen begrip van producten te verhogen en 38% betrekt de bijsluiter niet in het verkoopproces. Pijnlijke constatering voor de aanbieders, die steen en been klagen over de complexiteit van de bijsluiter en de daarmee gepaard gaande inzet van mensen en geld.
Grafisch
Hoewel de AFM in het rapport nog geen aanbevelingen doet, is het wel duidelijk dat de toezichthouder de algemeen geldende opinie onderschrijft dat de bijsluiter eenvoudiger moet. Verder lijkt een uniforme vormgeving als eis te gaan gelden. “In algemene zin is het aan te raden om een document na te streven dat niet meer dan één A4-tje omvat, met gebruik van grafisch vormgegeven informatie”, zo concludeert de AFM.
Een grafisch vormgegeven risico-indicator zou “een zeer waardevolle verbetering” zijn. Volgens het onderzoek willen bijna alle consumenten een indicatie krijgen over vier zaken: of ze geld kwijt kunnen raken, hoe groot die kans is en hoeveel geld ze kwijt kunnen raken of als schuld kunnen overhouden.

Reageer op dit artikel