nieuws

Financieel topjaar voor Zwitserleven

Archief

Het Zwitserleven-gevoel straalde van hun gezichten af. Algemeen directeur Jan Rus, Peter Auf dem Brinke (dir. collectief) en Sjef Hinfelaar (dir. individueel) waren tevreden met de cijfers van hun Zwitserleven over 1995. Rus sprak zelfs van “een financieel topjaar”.

Na een goed verlopen 1994 is de directie van Zwitserleven uiterst tevreden over het afgelopen jaar. De levensverzekeraar kan bogen op alleen maar groeicijfers. Het premie-inkomen steeg met 5% naar f 1.110 miljoen, de omzet met 7% naar f 1.715 mln, terwijl de netto winst met liefst 33% omhoog schoot naar f 121 mln.
Mede hierdoor kon een toevoeging van f 30 mln worden gedaan ten behoeve van de voorziening voor het langleven-risico; f 10 mln aan de collectieve en f 20 mln aan de individuele portefeuille. Aan winstdeling kan dit jaar een recordbedrag van f 252 mln (+26%) worden uitgekeerd aan de polishouders. De solvabiliteit steeg met 27% naar bijna f 1,4 mld: 340% boven de vereiste marge.
Nieuwe markten
De core-business van Zwitserleven zal pensioen blijven, maar Rus vindt wel dat zijn maatschappij wegen moet zien te vinden om eerder bij de klant te zijn. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan spaar- en hypotheekprodukten. “De hypotheekmarkt is een prima gelegenheid om ons bestand te vergroten. Hypotheken passen ook bij Zwitserleven. En aan die klanten kun je dan weer andere produkten verkopen.” Zoals wellicht Ziektewet- en aov-produkten. Want op die markt gaat Zwitserleven zich ook richten, getuige de oprichting van een aparte Ziektekosten NV.
Nieuwe produkten zijn vanuit de Amsterdamse Apollolaan eveneens te verwachten op de koopsommarkt. Rus: “De consument neigt meer en meer naar koopsommen. Een produkt dat gepusht moet worden, via actieve marketing. Een taak en tevens een kans dus voor het intermediair, dat hierbij meer gebruik zou moeten maken van zijn databestanden.” De verhouding op de koopsommarkt ligt nu 70% tegen 30% in het voordeel van direct writers. “Wij bieden het intermediair kansen op die markt, al was het alleen maar uit defensief oogpunt.”
Aan Zwitserleven zal het dus niet liggen, want varianten op de in april geïntroduceerde AEX-Extra Koopsom zijn in de maak. Die koopsom (AEX +40%) – in samenwerking met de Union Bank of Switzerland in Londen op de markt gebracht – heeft zes weken gedraaid en een premie-inkomen van f 15 mln opgeleverd.
Van de markt van direct ingaande lijfrenten wordt de Zwitserleven-top minder warm. Hinfelaar vergelijkt die markt met de Albert Cuyp. “In soortgelijke kramen kom je totaal verschillende prijzen tegen, waarvan sommige onverantwoord zijn. Met name van niet top-tien verzekeraars.” Hij verlangt en verwacht dat de Verzekeringskamer hier strenger op gaat toezien. “De solvabiliteit en prijsstelling moet goed in de gaten worden gehouden.”
Nieuwe organisatie
In mei 1997 verhuist Zwitserleven naar het nieuwe kantoor in Amstelveen, waarvan vorige week het hoogste punt werd bereikt. Die verhuizing betekent niet alleen een fysieke verandering. Ook het organisatiemodel wordt aangepast. Rus: “De scheiding tussen individueel en collectief wordt opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een driedeling: pensioen, leven/hypotheek en services. Die business units worden weer verder gesegmenteerd richting het intermediair. Daar doen we het namelijk voor.”
De kwaliteitsverbetering richting intermediair kreeg al zijn beslag in de buitendienst, waar inspecteurs plaats maakten voor accountmanagers. Rus: “In eerste instantie was dat een andere naam voor hetzelfde beestje. Maar nu heeft de functie ook echt een andere invulling gekregen.” De dienstverlening wordt in het najaar nog uitgebreid met een gang naar Internet.
Swiss Life Feeling
Het Zwitserleven-gevoel is een uitstekende vondst gebleken van marketingman Hein Holsmuller van Zwitserleven. Dat was al langere tijd duidelijk. Kortgeleden kreeg Holsmuller echter een onverwacht compliment van moeder Swiss Life. De Zwitsers hebben de van oorsprong Nederlandse slogan overgenomen voor de reclamecampagne in eigen land. Inmiddels proberen drie TV-spotjes de Zwitserse consument te overtuigen van het ‘Swiss Life Feeling’. Andere buitenlandse vestigingen van Swiss Life volgen (nog) niet. Zwitserleven 1995 1994 (bedragen in f mln) omzet 1.714 1.605 bruto premies 1.110 1.061 w.v. koopsommen 390 364 periodiek 720 698 beleg. opbrengst 605 544 bedrijfskosten 158 140 w.v. provisies 64 48 netto winst 121 91 aantal medewerkers 543 536
Tevreden gezichten bij de Zwitserleven-directie naar aanleiding van de jaarcijfers. Vlnr: J. Rus, J.W Hinfelaar en P.M Auf dem Brinke.

Reageer op dit artikel