nieuws

Financieel toetsingskader in 2007 verplicht voor pensioenfondsen

Archief

Het Financieel Toetsingskader (FTK) wordt niet eerder dan per 1 januari 2007 verplicht van toepassing voor pensioenfondsen. Daartoe heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten.

Het FTK wordt ingebed in de nieuwe pensioenwetgeving. Op grond van de huidige pensioenwet zou het FTK al verplicht gesteld kunnen worden voor elk pensioenfonds. DNB is voorstander van een zorgvuldige invoering, te meer nu het debat in de Tweede Kamer niet op tijd zal zijn afgerond. Daarom is de beoogde verplichte invoering per 1 januari 2006 met een jaar uitgesteld. Een regimewisseling halverwege het jaar acht de DNB niet wenselijk. Net als in 2005 geldt ook het komend jaar dat pensioenfondsen zelf ervoor kunnen kiezen al over te stappen op het FTK-regime. Een aantal pensioenfondsen is inmiddels vrijwillig overgestapt op dit overgangsregime.

Reageer op dit artikel