nieuws

Financieel Compleet wordt ‘speeltuin’ van whiz-kids

Archief

Het nieuwe adviesbureau Financieel Compleet in Breda zal de modernste IT-toepassingen gaan inzetten voor financiële planning. Diverse informaticaspecialisten zijn betrokken bij de bouw van de backoffice van het bureau dat van plan is online zaken te gaan doen met haar klanten.

De suggestie dat behalve Aegon (50%) ook Meeús Assurantiën deel zou nemen in Financieel Compleet (zie AM nr. 5), is onwaar gebleken. Sterker nog: de directie van Meeús Assurantiën was niet eens op de hoogte van deze privé-activiteit van hun mede-directielid Johan Boertjes en diens zoon Erik.
Volgens Johan Boertjes – via AVE-management samen met z’n zoon mede-eigenaar – is dat ook helemaal niet nodig. “Ik weet toch ook niet wat zij allemaal in hun effectenportefeuille hebben zitten. Bovendien is FC geen concurrent van Meeús. Zij zullen meer actief worden in de markt van spaarverzekeringen, beleggingen en hypotheken. Alleen op dit laatste vlak zou mogelijk sprake kunnen zijn van enige concurrentie.”
De Meeús-directeur voorziet in de komende jaren grote veranderingen in de distributiemethodes van verzekeringen als gevolg van de huidige mogelijkheden van automatisering. “Daarom voorzie ik succes voor bedrijven als Financieel Compleet, die inspringen op de nieuwe ontwikkelingen.”
Rigide
Als reden voor deelname in Financieel Compleet via Ladas BV (100% Aegon), noemt Aegon de software-ontwikkeling voor het Bredase bedrijf. “We willen goed in de gaten houden wat ze doen met de software die we voor ze ontwikkelen. Bovendien willen we die software in een later stadium eventueel ook aan andere tussenpersonen kunnen aanbieden. Om dat nou een eigendomsverhouding te noemen, vind ik wel erg rigide”, aldus woordvoerder Bart Jochems. “Nee, er zijn geen productie-afspraken met ze gemaakt. Wel zijn we preferred supplier.”
De tussenpersonenorganisaties NVA en NBvA reageren niet geschokt op de deelname van Aegon in FC. “Er bestaan wel meer assurantiekantoren waarvan een verzekeraar mede-eigenaar is”, aldus Hella Kuijpers, stafmedewerkster van de NVA. “Het zou overigens wel een probleem vormen als ze lid zouden willen worden van de NVA. Wij staan namelijk onafhankelijkheid na”.
NBvA-secretaris Boudewijn van Uden is van mening dat “hoewel er formeel juridisch natuurlijk niks op tegen is, zo’n eigendomsverhouding niet past bij het vak van verzekeringsadviseur. Iedere schijn van afhankelijkheid dient volgens ons te worden vermeden. FC hoeft daarom ook niet bij de NBvA aan te kloppen om lid te worden.”
FC-directeur Erik Boertjes laat desgevraagd weten het lidmaatschap van één der standsorganisaties vooralsnog niet te ambiëren. Financieel Compleet moet in april van start gaan.

Reageer op dit artikel