nieuws

Financieel advies op internet onder de maat

Archief

Het financieel advies op internet is ver beneden de maat. Zo luidt de conclusie van de Consumentenbond in de GeldGids. De bond nam een vijftal vergelijkingssites onder de loep.

Als testcase werd een gezin met vier kinderen opgevoerd waarvoor een passende ziektekostenpolis werd gezocht. De vergelijkingssites die werden geselecteerd, waren Independer, ZorgPlein (Interplein), Planweb, Kijk en Vergelijk en MrFinch.
Geen van de bezochte sites leverde een transparant advies op: hoe kwam het advies tot stand en hoeveel aanbieders werden vergeleken. Onduidelijk bleef ook of het de beste verzekering betrof.
Uit de productvergelijking van Independer rollen twee lijstjes: een rijtje van polissen met de beste dekking, en een met de goedkoopste verzekeringen. Wat ontbreekt, is een vermelding van de beste overeenkomst, de goedkoopste polis en welke verzekering het dichtst in de buurt komt van de persoonlijke wensen.
Ook het ingeven van diverse persoonlijke voorkeuren levert geen andere verzekering op. De bond bezocht op deze website ook de afdeling koopsommen, omdat Independer claimt bij de belegginskoopsompolissen de kosten uit te splitsen. De conclusie is evenwel anders: Independer geeft geen openheid van zaken over de herkomst van de kosten en roept daarmee twijfels op over de kwaliteit van de vergelijking.
Waslijst
Over de productvergelijkingen op het ZorgPlein (Interplein) is de Consumentenbond absoluut niet te spreken. Van een advies op maat is geen sprake, aldus de bond. De consument krijgt een waslijst met verzekeraars en hun polissen. “Het is absoluut onduidelijk wat de beste verzekering is. De consument kan zelf gaan rekenen en vergelijken.”
Bij tussenpersoon Planweb kon geen vergelijking op ziektekosten gemaakt worden, zodat werd gekozen voor een hypotheekvergelijking. Het oordeel is er niet minder hard om. “Het is onduidelijk hoeveel aanbieders Planweb in de vergelijking betrekt en hoe de selectie tot stand komt. Verder koopt Planweb van te voren producten in (er zijn met verzekeraars productieafspraken gemaakt, red.) wat twijfel oproept of het advies wel op maat gesneden is.”
De site van Kijk en Vergelijk behoort eveneens toe aan een assurantiekantoor: Krijgsman Partners Assurantiën. De website zet de tarieven van ruim honderd zorgverzekeraars tegen elkaar af. Voor het advies dat per post wordt toegestuurd, moet f 27,50 betaald worden. Ook hier oordeelt de Consumentenbond dat de transparantie van het advies te wensen overlaat.
Als laatste aan de beurt, komt MrFinch, een initiatief van Achmea-dochter Scaramea. Volgens de bond is MrFinch vrijwel marktdekkend, maar onduidelijk is hoe de aanbieders worden geselecteerd. MrFinch rangschikt verzekeringen naar de hoogte van de premie. De Consumentenbond komt tot de conclusie dat tussenpersoon Krijgsman met dezelfde werkwijze op een andere sortering uitkomt.
Verkeerde been
Het totaal oordeel van de Consumentenbond liegt er niet om. “Wie hulp biedt bij het kiezen en vergelijken van financiële producten heeft een grote verantwoordelijkheid. Die moet men waar kunnen maken door openheid van zaken te geven.”
Onder meer dient de site antwoord te geven op de volgende vragen: welke aanbieders betrekt men in de vergelijking, hoe komen de berekeningen tot stand, en welke factoren wegen mee bij de selectie van de beste en voordeligste. “Aan die openheid schort het behoorlijk. We krijgen de indruk dat de persoonlijke wensen van de consument lang niet altijd meespelen in de productvergelijkingen en dat consumenten daarmee op het verkeerde been worden gezet.”
Vragen
De keuze van de Consumentenbond voor deze vijf sites roept wel wat vragen op. Zo is de site van Planweb geen vergelijkingssite, maar gewoon de site van een tussenpersoon die zijn producten wil verkopen. Ook het ZorgPlein is geen echte vergelijkingssite, maar een verzamelplaats. Verder ontbreekt in het rijtje vergelijkingssites bijvoorbeeld de Verzekeringssite.
Namens de Consumentenbond zegt woordvoerder Ewald van Kouwen: “Wij gaan uit van de consument en hoe hij naar dit soort sites kijkt. Zowel bij Planweb als bij ZorgPlein wordt de indruk gewekt dat de consument daar vergelijkingen kan maken. Uit ons onderzoek blijkt dat dat niet het geval is, waardoor het appels met peren vergelijken wordt. De Verzekeringssite is niet meegenomen in het onderzoek omdat we ergens een grens moesten stellen. We zijn tenslotte een vereniging zonder winstoogmerk en moeten het doen met de financiële middelen die ons ter beschikking staan.”

Reageer op dit artikel