nieuws

Financieel advies bij de werknemer thuis

Archief

Een financieel adviesgesprek bij de werknemer thuis, aangeboden door de werkgever. Deze aparte vorm van employee-benefits wordt sinds september vorig jaar geboden door Bridge uit Leiderdorp. “En het loopt ongelooflijk goed”, aldus directeur Michel Verheij.

De formule van Bridge is financiële adviesgesprekken voeren met werknemers. Locatie is de woning van de werknemer. De Bridge-adviseur – momenteel ruim twintig in getal – wil daarbij inzicht krijgen in de totale financiële situatie van de werknemer.
Op basis daarvan wordt bekeken of en hoe gebruik kan worden gemaakt van de employee-benefits bij de werkgever (pensioen, bedrijfssparen, ANW- en WAO-gatverzekeringen, enzovoort) in combinatie met andere voorzieningen. Uit de inventarisatie volgt een advies.
Bridge krijgt zijn inkomsten van de werkgever. Die betaalt een bepaald entreebedrag en jaarlijks f 50 per werknemer. In ruil daarvoor voert Bridge jaarlijks een financieel adviesgesprek met alle werknemers – voorzover die daar prijs op stellen – of geeft adviezen aan werknemers bij een nieuwe pensioenregeling, collectieve ANW-gatverzekering, enzovoort.
Bridge is bevoegd verzekeringen te verkopen aan de werknemers. “Maar dat is voor ons bijzaak”, aldus Verheij, die tevens directeur is van assurantiekantoor Verheij en Partners. “Bridge moet kunnen leven van het contract met de werkgever. Polissen sluiten is niet de inzet van een adviesgesprek. Daar ligt juist onze kracht.”
“Ook het niet-treffen van een voorziening is voor ons een advies. En als ik een werknemer adviseer om aanvullende verzekeringen te sluiten, dan adviseer ik hem om die polis bij zijn eigen tussenpersoon te sluiten. Tja, als hij die niet heeft, dan kan hij ook bij ons terecht.”
P&O bij de mensen thuis
De diensten van Bridge beginnen een onverwachte vlucht te krijgen, volgens Verheij. “Onze rol van financieel planner, adviseur in employee-benefits neemt af. Het aandachtsgebied wordt steeds groter.”
“Zo hebben we bij een fusie tussen twee bedrijven aan zesduizend werknemers uitleg gegeven over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Bij een ander bedrijf moesten 275 mensen door een reorganisatie afvloeien. Wij hebben hen op kosten van de werkgever inzicht gegeven in de gevolgen daarvan en de financiële mogelijkheden voor de toekomst.”
Verheij zal dan ook niet vreemd opkijken als personeelsafdelingen in de toekomst worden uitbesteed. “Personeelsafdelingen kennen de regelingen van de werkgever prima. Maar alle ontwikkelingen daarbuiten zijn niet meer bij te houden. Daarbij komt werknemers niet hun hele financiële plaatje met hun personeelsfunctionaris willen bespreken. Dat doen ze liever met een onafhankelijke buitenstaander, zoals wij.” Bridge heeft namelijk een geheimhoudingsplicht ten opzichte van de werkgever.
Employee-benefit
Verheij beschouwt Bridge als onderdeel van een employee-benefitspakket. “Werkgevers kunnen ontzettend veel regelen voor hun personeel. Bij gebrek aan kennis en tijd regelen ze soms wel eens te veel. Maar uitleg over diverse regelingen en financiën kunnen ze hun werknemers niet of nauwelijks geven.”
“We krijgen ook veel reacties van werknemers in de trant van: ‘toch goed dat mijn baas dit voor me regelt’. Werknemers ervaren onze dienst ook echt als een benefit.”
Bridge heeft in eigen beheer ook een Personal Benefits Statement (PBS) ontwikkeld. Verheij: “In tegenstelling tot de PBS’en van verzekeraars beperken wij ons niet tot de verzekeringsitems. Werkelijk alles kan erin verwerkt worden. Dat is wel leuk, want daardoor kom je soms opmerkelijke dingen tegen, zoals een fiscale fiets van de zaak.”
Michel Verheij: “Werkgevers kunnen veel regelen, maar persoonlijke uitleg geven aan hun werknemers over voorzieningen en financiën kunnen ze niet.”
te veel’

Reageer op dit artikel