nieuws

Finale lapt de digitale ramen graag ’s nachts

Archief

“Onlangs werd in uw medium een onderzoek gepresenteerd over websites van werving & selectiebureaus, opererend in de financiële sector.

Alhoewel ik namens de organisatie Finale content ben met de uitslag, wil ik langs deze weg toch mijn vraagtekens zetten bij het uitgevoerde onderzoek en reageren op een aantal punten.
Uw medewerkers ontwerpen in opdracht en tegen betaling websites voor organisaties, opererend in de financiële dienstverlening en de gedachte rijst natuurlijk op dat de organisatie met dit ‘onderzoek’ haar eigen diensten in de winkeletalage (lees: AM) wil promoten.
Het feit dat geen ander minpunt kon worden verkregen dan het gegeven dat tegen middernnacht de Vacaturebank (even) niet kon worden geopend en dit punt breed uit te meten, zet een uitroepteken achter de door mij gezette vraagtekens. Zoals uw medewerkers bekend is, dient elke ‘winkelier’ eens in de zoveel tijd zijn ramen te (laten) lappen; dit geldt tevens voor de ‘digitale ramen’ van de Finale Vacaturebank. Volgens statistieken komt minder dan 2% van de bezoekers na 23.00 uur over de drempel van onze winkel. Het uitgesproken tijdstip om ‘schoon te maken’ lijkt mij. Wellicht is uw onderzoeker servicegerichter en staat zij haar cliënten op een nog later tijdstip bij.
Vierhonderd tot zevenhonderd geïnteresseerden, werkzaam binnen de financiële dienstverlening, bezoeken dagelijks de website www.finale.nl. Spontane naambekendheid binnen de doelgroep werkt blijkbaar beter dan het gebruik van één van de vele algemene zoekmachines door derden. Het kostte mij namelijk een uur om de website van uw onderzoeker via een zoekmachine te vinden. Blijkbaar waren mijn trefwoorden echter niet de juiste. De algemene conclusie dat de websites via zoekmachines moeilijk te vinden waren zal ik daarom ook niet weerleggen (type ‘finale’ in op de grootste zoekmachine, Altavista, en u vindt ons op plek 1).
Onderzoeken als deze dient het AM mijns inziens dan ook door haar lezers zelf te laten uitvoeren om een objectieve conclusie aan een vooraf gegeven probleemstelling te kunnen verbinden.
De conclusies van deze onderzoeker waren, net zoals moderne verzekeringsproducten, erg doorzichtig. Wellicht de aanzet voor een nieuw op te stellen ‘Code’?
mr. Bas Kodden
directeur Finale
Naschrift redactie
Voor het bespreken van websites door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen in AssurantieMagazine gelden heel duidelijke afspraken. Je zou dat inderdaad een ‘Code’ kunnen noemen. Met deze afspraken trachten wij zorg te dragen voor een zo onafhankelijk mogelijke recensering van de sites. Uw idee om branchegenoten te laten oordelen over elkaars websites, lijkt ons niet bepaald een waarborg voor objectieve berichtgeving.
Om desondanks het idee van vooringenomenheid bij de bespreking van websites weg te nemen, geven wij u hierbij openheid over enkele zakelijke contacten van de SPC-Groep: Ineas (advies over website), Bloemers (ontwerp en realisatie website), VGA (ontwerp en realisatie website), Movir (op verzoek van Movir suggesties voor verbetering website aangedragen).
Er is natuurlijk niks mis met een nachtelijke schoonmaakbeurt in de Finale-winkel, hoewel dit indruist tegen de zeker op Internet gangbare 24-uurs economie. Wel kun je je bedenkingen hebben bij de daarbij gepresenteerde onmogelijke foutmelding ‘unable to process your request because the database finale.fp3 is not open’. Met zulke boodschappen dringt zelfs de meest fanatieke Internetter niet door tot de Finale.

Reageer op dit artikel