nieuws

Fikse groei in schadepremies bij Nieuwe Hollandse Lloyd

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd heeft in 1994 een fikse groei geboekt. Tegenover een daling van het premie-inkomen leven, staat een stijging van de schadepremies met 31%.

De toename van het premie-inkomen schade bij Nieuwe Hollandse Lloyd is vooral te danken aan de branche motorrijtuigverzekeringen. Deze branche nam in volume toe tot f 55 (37,5) mln. Het brancheresultaat kelderde naar f -15 (-2,5) mln.
Het bruto premie-inkomen, resp. resultaat van de andere branches luiden als volgt: -ziekte en ongevallen f 35,9 (31,1) mln en f 13,3 (3,8) mln -brand f 33,4 (24,6) mln en f 5,1 (-1,4) mln -transport f 15,3 (12,1) mln en f 1,7 (-0,6) mln -overige varia f 14,2 (11,7) mln en f -1,9 (+0,5) mln.
Het totaal aan brancheresultaten is gestegen naar f 3,3 (-0,1) mln. Het resultaat na belastingen is gedaald tot f -0,6 (-0,3) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Nieuwe Hollandse Lloyd moest een daling in bruto premie-inkomen incasseren.
Het premie-inkomen liep terug met 13% naar f 28,2 (32,5) mln, waarvan f 21,8 mln aan periodieke premies en f 6,4 mln aan koopsommen. Aan individuele premies is voor f 26,3 mln gesloten en aan collectieve premies voor f 1,9 mln.
Het bedrijfsresultaat beloopt f 1,9 (0,7) mln. De winst na belastingen beloopt f 0,1 (0,6) mln.

Reageer op dit artikel