nieuws

FGH Bank: 23% meer hypotheken

Archief

FGH Bank heeft vorig jaar voor f 2,9 (2,4) mld aan hypothecaire leningen verstrekt. De vastgoedbank sloot het boekjaar af met een nettowinst van f 68 (31) mln.

De stijging (23%) in hypothecaire kredietverstrekking leidde per saldo tot een aanwas van de portefeuille tot f 7,5 (6,3) mld, waarvan voor rekening en risico van derden f 0,2 (0,2) mld.
Vorig jaar opende FGH Bank, onderdeel van de Duitse HypoVereinsbank, kantoren in Groningen en Enschede; de tiende vestiging in Breda wordt in april a.s. in gebruik genomen.

Reageer op dit artikel