nieuws

FFP wil geen maximum voor hoogte hypotheek

Archief

De Federatie van Financiële Planners (FFP) is tegen de vaststelling van een wettelijk maximum hypotheekbedrag. “Gecertificeerde planners hanteren geen standaards, maar kijken per klant welke hypotheek optimaal is.”

De beroepsorganisatie voor financiële planners zegt hiermee te reageren op de recente discussies in de politiek en de media over het verstrekken van te hoge hypotheken. Ook het onlangs gestarte onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de forse groei van hypothecaire kredieten aan particulieren, is volgens FFP-directeur Raimond Fifis een aanleiding om nu met een duidelijk standpunt naar buiten te komen.
Persoonlijk plan
“Het idee om een wettelijk maximum hypotheekbedrag vast te stellen, komt voort uit de gedachte dat er op dit moment erg hoge hypotheken verstrekt worden. Vanuit de vuistregel ‘drie keer het brutojaarinkomen’ lijkt dit ook zo”, geeft de FFP toe.
De federatie is echter van mening dat een persoonlijk financieel plan bepaalt welke hypotheekhoogte iemand kan dragen. “De gecertificeerde planner geeft geen hypotheekadvies dat alleen gebaseerd is op het brutojaarinkomen. Ook het vermogen, het uitgavenpatroon en de eventuele risico’s, zoals werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid worden meegenomen. Iemand die gewend is ieder jaar een nieuwe auto te kopen, zal een ander hypotheekadvies krijgen dan iemand met hetzelfde inkomen, die elke maand een deel daarvan overhoudt”, aldus de federatie.

Reageer op dit artikel