nieuws

FFP-register telt ruim tweeduizend planners

Archief

De Federatie Financiële Planners (FFP) heeft vorig jaar 249 nieuwe planners ingeschreven in het register. Het aantal FFP’ers lag eind december op 2.204.

Er werden vorig jaar 67 planners doorgehaald in het FFP-register, omdat zij niet voldeden aan de reglementaire verplichtingen, of omdat de planner zelf had opgezegd. De FFP verwacht dat door de WFD het aantal gecertificeerde planners de komende jaren verder zal toenemen. In 2006, als de federatie tien jaar bestaat, is de verwachting dat er ruim 2.500 planners in de boeken staan.
Vorig jaar gingen er 812 (1.055) kandidaten op voor het examen, waarvan er 220 slaagden. Het gemiddelde slagingspercentage voor alle examens is 27%. Van de 2.024 geregistreerde planners is 75% man en 25% vrouw. Overigens heeft de FFP de beperking van het aantal examenpogingen laten vervallen: tot voor kort mocht iemand die drie keer gezakt was, drie jaar lang geen examen meer doen.
Nieuw systeem
De federatie boekte dit jaar e 818.949 aan inkomsten, de kosten bedroegen e 877.841. Het negatieve saldo van e 58.892 wordt volgens de FFP veroorzaakt door de investeringen in een eigen registratiesysteem voor Permanente Educatie. Dit PE-registratiesysteem wordt in de loop van dit jaar ingevoerd. In totaal zijn er 75 (67) instellingen die cursussen met PE-punten aanbieden. Vanaf dit jaar mogen zij het logo van de FFP gebruiken.
Het eigen vermogen van de stichting daalde tot e -57.291 (e 70.000). “In de komende twee jaar zal het vermogen zich naar verwachting herstellen naar een niveau dat 50% bedraagt van de totale exploitatie”, aldus de FPP.

Reageer op dit artikel