nieuws

Felicitatiedienst verrast jonge ouders vanaf heden met Zürich

Archief

De felicitatiedienst Felicitas heeft zijn samenwerking met de UAP en de Noord Braband (Delta Lloyd) opgezegd en gaat exclusief samenwerken met Zürich Leven en Schade.

De felicitatiedienst, een werkmaatschappij van de Prommix Groep in Alphen aan den Rijn, werkt met circa 700 hostesses die bij geboorte, huwelijk en verhuizing in het hele land op verzoek betrokkenen bezoeken en hen een felicitatiepakket van produkten plus informatie overhandigen. Ze stellen daarbij ook vast welke gezinnen behoefte hebben aan informatie over verzekeringen. Felicitas bezoekt per jaar enkele honderdduizenden gezinnen.
De adressen in de doelgroep ‘geboorte’ die geïnteresseerd waren in verzekeringen, werden geleverd aan de UAP die hier werk van maakte door middel van haar loondienstorganisatie ‘Happy service’.
De adressen uit de doelgroepen ‘huwelijk’ en ‘verhuizing’ gingen naar de Noord Braband.
Eigen assurantiekantoor
Uit onvrede over de werking van het systeem heeft de Prommix Groep een eigen assurantiekantoor opgericht onder de naam ‘Alphen Verzekeringen’. Dit kantoor ontvangt de desbetreffende adressen van Felicitas. ‘Alphen Verzekeringen’ gaat de eruit voortvloeiende verzekeringen exclusief onderbrengen bij Zürich Leven en Zürich Schade. De risico’s die de Zürich niet kan dekken, gaan naar de Goudse.
De Prommix Groep heeft contact gezocht met verscheidene verzekeraars, en de Zürich en de Goudse werden de contractpartners, aldus directeur F.C.J. Heeren (46) van ‘Alphen Verzekeringen’. Zijn kantoor gaat landelijk opereren en zal met ingang van 1 januari a.s. operationeel zijn. Met ingang van die datum krijgt het bedrijf dan de adressen uit de doelgroep ‘verhuizingen’. De wisseling in de afname van adressen in de doelgroepen ‘geboorte’ en ‘huwelijk’ vindt in de loop van volgend jaar plaats, zegt Heeren. Hij is 14 jaren werkzaam geweest bij RVS, laatstelijk als districtsdirecteur van de loondienstorganisatie. Op 1 juli van dit jaar is hij in dienst getreden van ‘Alphen Verzekeringen’. Heeren is nu bezig de bemanning samen te stellen voor het assurantiekantoor dat op 1 januari van start gaat. Het blijkt minder moeilijk om medewerkers te vinden dan hij had gedacht. De directeur schrijft deze gelukkige omstandigheid toe aan “de onrust in de bedrijfstak en de reorganisaties”. Hij verwacht binnen afzienbare tijd enkele duizenden adressen per jaar te ontvangen van potentiële klanten en houdt er dan ook rekening mee dat ‘Alphen Verzekeringen’ binnen enkele jaren meer dan 100 medewerkers zal tellen.
Ze krijgen binnen het bedrijf een opleiding van twee maanden. Ervaring in de verzekeringswereld is geen vereiste maar wel een pluspunt.
De Zürich zal Alphen Verzekeringen op dezelfde wijze behandelen als andere tussensonen, aldus Heeren. “Dat betekent dat wij onder dezelfde premie- en provisiecondities zullen werken en met dezelfde verzekeringsprodukten”.
De samenwerking met maatschappijen blijft beperkt tot Zürich en Goudse met het oog op de doelmatigheid, aldus Heeren.

Reageer op dit artikel