nieuws

Federatie van Assurantieclubs legt accent meer op scholing

Archief

De Federatie van Assurantieclubs gaat zelf opleidingen inkopen en meer workshops verzorgen. Ook wil de organisatie een zelfstandigere rol gaan vervullen binnen de branche. “Als ik kijk naar onze achterban, dan is er meer behoefte aan praktijkopleidingen”, zegt Federatie-voorzitter Jan Muller. Deze heroriëntering zou kunnen leiden tot versnippering van het onderwijsaanbod. Het Nibe-SVV kijkt de kat uit de boom.

De nieuwe positionering vormt de uitkomst van een onderzoek in eigen gelederen over de toekomst van de Federatie en de assurantieclubs.
“Tijdens het voorzittersoverleg begin deze maand is er volop gediscussieerd over de plannen. De voorzitters onderschrijven deze we zijn nu bezig met een ronde door het land om de plannen toe te lichten”, vertelt Federatie-voorzitter Jan Muller. Vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering op Terschelling, stelde Muller een cruciale vraag aan de orde: Wat is het bestaansrecht van de assurantieclubs?. Tegelijkertijd kondigde hij een onderzoek aan naar de oorzaak van de teruglopende ledenaantallen van assurantieclubs en de positie van de Federatie in het geheel. De uitkomsten van het onderzoek waren eenduidig: imagoverbetering en professionalisering was de boodschap (zie AM 18, 2000, pag. 12).
Vervolgens gingen een drietal projectgroepen aan het werk. Deze hebben nu een eindrapportage gemaakt, die begin deze maand is voorgelegd aan de voorzitters van de assurantieclubs.
Muller licht toe wat de plannen concreet inhouden. “Wij zullen vooral voorwaardenscheppend en initiërend bezig zijn. Kennisoverdracht blijft onze kernactiviteit. Dat betekent dat wij afhankelijk van de vraag van onze leden, hoogwaardige opleidingen, workshops gaan inkopen en gaan zorgen dat wij die op de plank hebben liggen. Als de vraag er is, hebben wij het in voorraad.”
Secretariaat
Om dit alles te bewerkstelligen moet de eigen identiteit van de Federatie omhoog, aldus Muller. “Daartoe wordt een professioneel secretariaat opgetuigd op een eigen locatie. Een voorzitter of directeur moet voor die klus twee tot drie dagen fulltime beschikbaar zijn. Deze persoon zal door een secretarieel medewerker ondersteund worden. Daarnaast gaan wij facilitaire ondersteuning bieden aan de assurantieclubs. Daarbij moet je je zaken voorstellen als het voeren van de financiële administratie, de PR & Communicatie en eventueel het verrichten van onderzoek”, vertelt Muller.
Een andere belangrijke activiteit van de Federatie wordt het opbouwen en onderhouden van contacten met brancheorganisaties, zoals het Verbond van Verzekeraars, NVA en NBVA. “Daarnaast zullen wij ook contacten gaan onderhouden met andere opleidingsinstituten. Wij hebben de beschikking over een uitstekende infrastructuur. Dat is maar weer eens gebleken bij de ronde door het land die door het Verbond, NVA en NBVA in samenwerking met de Federatie georganiseerd is. Zonder ons was er niet zo’n hoge opkomst geweest”, stelt Muller.
Versnippering
Leiden deze plannen niet weer tot versnippering van het onderwijsaanbod?
“Nee”, benadrukt Muller, “het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling een concurrent te vormen voor Nibe-SVV. Wij kopen de opleidingen in bij onder meer Nibe-SVV. Wij gaan niet zelf opleidingen ontwikkelen of doceren. “Bovendien”, zegt Muller, “Nibe-SVV is toch een meer diplomagericht opleidingsinstituut. Daarnaast doen ze wel wat op het gebied van praktijk, maar niet veel. Als ik kijk naar onze achterban, toch zo’n 18.000 leden met een zeer gemêleerde achtergrond, dan is daar juist meer behoefte aan de praktijkbenadering. Op basis van die segmentatie gaan wij opleidingen inkopen.” Zo wil de Federatie opfriscursussen voor de assurantie A- en B-opleiding gaan inkopen. “Verder is er een groep die behoefte heeft aan de behandeling van thema’s, zoals de belastingwetgeving 21e eeuw. En dan de echte liefhebbers die graag de diepte in willen. Ook daar zullen we voor gaan inkopen.”
Wie gaat dat allemaal betalen?
“In de aanloopfase vragen wij een bijdrage van de clubs zelf. Daarnaast heeft de Federatie zelf de beschikking over wat ik maar even ‘werkkapitaal’ noem. Uiteindelijk moeten de assurantieclubs zich zelf kunnen bedruipen. Dit zal wellicht leiden tot een verhoging van de contributie.”
Het Nibe-SVV neemt bij monde van Dik van Velzen een afwachtende houding aan. “Wij hebben het rapport gezien en begrijpen dat zij zich aan het bezinnen zijn op hun positie. Wij wachten af wat de ledenvergadering op 11 mei te zeggen heeft over deze plannen. We gaan er vooralsnog vanuit dat een ander in goed overleg met het Nibe-SVV zal verlopen.”
Autonoom
De assurantieclubs blijven ook in de nieuwe plannen van de Federatie autonoom. “Waar ik wel heen wil, is een soort ‘conformeermodel'”, zegt Muller. “Er moet natuurlijk wel meer samenwerking komen. Mijn streven is er op gericht dat de initiatieven die door de Federatie ontplooid worden, ook te zijner tijd opgevolgd worden door de assurantieclubs.”
Het totale plan voor de facelift van de Federatie moet in twee jaar uitgevoerd zijn. “Wij zullen deze plannen stapsgewijs gaan invoeren. De allereerste stap is het optuigen van het secretariaat. Volgende prioriteit is het leggen van contacten met de brancheorganisaties. Verder willen we in november voor de leden een aanbieding op de plank hebben liggen voor een workshop die landelijk gegeven gaat worden.”
Op 11 mei aanstaande, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Federatie moeten de besturen van de clubs definitief akkoord gaan. “Daar moeten wij het ondernemersplan voor de komende twee jaar vaststellen”, aldus een enthousiaste Muller
Jan Muller: “Tot voor kort werd de positie van de Federatie door de brancheorganisaties onderschat”.

Reageer op dit artikel