nieuws

Federatie van assurantieclubs boekt lichte groei in ledental

Archief

De Federatie van Assurantieclubs is vorig jaar licht gegroeid in ledental. De federatie waarbij 28 clubs zijn aangesloten, telt nu 23.410 (23.248) leden. Dit blijkt uit haar jaarverslag dat tijdens de algemene ledenvergadering in Doorwerth is vastgesteld.

De Federatie van Assurantieclubs sloot het vorig jaar af met een batig saldo van f 24.911 (11.226). De contributie is onveranderd vastgesteld op f 5 per lid, ondanks een tekort van f 36.450 dit jaar. De oorzaak is de kostenstijging voor PR-activiteiten. Deze kosten zijn begroot op f 55.000 (6.678).
Desgevraagd zegt secretaris Nieuwenhuis dat de Federatie campagne gaat voeren ter verbetering van het imago van assurantieclubs. In een mailing naar alle leden dit najaar wordt gewezen op de voordelen van een assurantieclub en welke activiteiten kunnen worden georganiseerd. “Denk daarbij aan lezingen. Het kan niet zo zijn dat leden worden gedwongen elders een seminar te bezoeken dat ook door de eigen assurantieclub had kunnen worden georganiseerd.”
In het afgelopen seizoen 1995/1996 schreven 13.821 (12.730) cursisten zich in. De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) waarbij negen assurantieclubs in de regio’s Zuid en Midden zijn aangesloten, kreeg de meeste cursisten: 4.667. Het Assurantie Opleidings Centrum (AOC) waaraan zeven assurantieclubs in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, West, en Zuid-West zijn verbonden, ontving vorig jaar 3.939 cursisten.
Ledengroei
De groei van het ledental komt grotendeels voor rekening van vijf assurantieclubs: de Haagse Assurantie Club (+299), de Gooische Assurantie Club (+113), de Twentsche Assurantie Club (+99), de Nijmeegse Assurantie Club (+90), en de Friese Assurantie Club (+95). De grootste verliezers vorig jaar zijn: de Rotterdamse VPV (-130), de Oost-Brabantse Assurantie Club ( -95), en de Limburgse Assurantie Club-Zuid (-72), de Veluwse Assurantie Club (-54), en de Tilburgse Assurantie Club (-52).
De voorsprong van de VPV op de Haagse Assurantie Club slinkt steeds verder. Het verschil tussen beide clubs in het westen van ons land werd vorig jaar meer dan gehalveerd: 318 (747).
Het ledental van de andere grote assurantieclubs, Amsterdamsche Beurs Club (ABC) en Utrechtse Provinciale Assurantie Club (UPAC), steeg met 16 leden,. resp. daalde met 13 leden. 1996 1995 ABC 2.160 2.144 Deventer 320 300 Drentse 820 770 Friese 1.055 960 Gelderse 1.100 1.100 Gooische 531 418 Goudse 368 409 Haagse 2.384 2.085 Kennemer 285 293 Kop van NH 503 515 Leidse 962 1.038 LAC Noord 440 460 LAC Zuid 544 616 Markiezaat 219 220 Meijerijsche 471 487 Merwestreek 220 217 Noordelijke 785 767 Nijmeegse 440 350 OBAS 870 965 Tilburgse 760 812 Twentsche 798 699 Utrechtse 2.027 2.040 Veluwse 1.032 1.086 VPV 2.702 2.832 West-Brabantse 486 506 Zaanstreek 358 386 Zeeland 285 293 Zwolle 485 480 Totaal 23.410 23.248 Jaar Leden 1992 23.169 1993 23.740 1994 23.742 1995 23.248 1996 23.410

Reageer op dit artikel