nieuws

FDS lanceert vernieuwende inkomstenbeschermingspolis

Archief

FDS, de in Almere zetelende inkoopcombinatie voor tussenpersonen, heeft een innovatief product op het gebied van inkomstenbescherming ontwikkeld. Behalve de gebruikelijke dekkingen in geval van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is er desgewenst ook een waardegarantie bij noodgedwongen verkoop van de woning, een tijdelijke huurlastvergoeding en een daggelduitkering.

Met inkomstenbeschermingsverzekeringen spelen de aanbieders in op de grootste angst van bezitters van een eigen woning: openbare verkoop. Ons land kent tot dusver vier aanbieders: Cardif, Aon, Anglo Dutch (DSB Groep) en CFI (Rabobank). FDS is nu op de proppen gekomen met het Inkomsten Garantieplan, waarbij AIG Europe (Netherlands) als risicodrager fungeert.
De ‘klassieke’ dekkingen in deze verzekering zijn:
– arbeidsongeschiktheid (uitkering vanaf 45% arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal 60 maanden, ook na einddatum van de polis). De duur van deze dekking is 120 maanden. Per f 1.000 verzekerd bedrag is de eenmalige premie f 3.000;- werkloosheid (in combinatie met WAO, uitkering bij 50% WW van het vaste inkomen, maximale uitkering gedurende 60 maanden). Ook hier is de duur van de dekking 120 maanden, bij een eenmalige premie van f 3.000 per verzekerde f 1.000.Waardegarantie
Een nieuw dekkingselement is de waardegarantie. Deze leidt tot uitkering bij gedwongen verkoop van de woning in de eerste vijf jaar na aankoop. De maximale uitkering bedraagt f 50.000; er geldt een eigen risico van 20% met een maximum van f 10.000. De eenmalige premie bedraagt f 1.250 excl. assurantiebelasting).
Als een echtpaar of samenwonend stel uit elkaar wil gaan, komt andere huisvesting voor één van de partners al snel aan de orde. De ‘huurlastgarantie’ kan worden aangesproken bij het verbreken van een relatie. Een van de partners ontvangt dan gedurende maximaal twaalf maanden een huurcompensatie van maximaal f 1.000 per maand voor een nieuwe woning (kan ook gelden als tegemoetkoming voor rente en aflossing voor een nieuw gekochte woning). De eenmalige premie bedraagt f 850 excl. assurantiebelasting.
Daggeld-uitkering
Het derde vernieuwende element is een daggeld-faciliteit. Het betreft een uitkering van f 50 per dag (gedurende maximaal zes maanden) bij algehele arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt een evenredige uitkering. Er geldt een eigen-risicoperiode van veertien dagen. Is er geen arbeidsongeschiktheid, maar wel sprake van een medische behandeling dan kunnen de kosten voor behandeling (max. f 50 per dag) worden vergoed als dit niet elders verzekerd is. De eenmalige premie bedraagt f 1.300 (leeftijd 18 t/m 39 jaar) of f 1.700 (40 t/m 49 jaar).
Doelgroepen voor deze specifieke dekking zijn: mensen die op provisiebasis werken, werknemers met een onkostenvergoeding voor de auto, en mensen die bijklussen om de kosten voor bijvoorbeeld de auto, vakantie, schoolgeld etc. te verdienen.
Overigens kan de premie voor het Inkomsten Garantieplan van FDS eventueel worden meegefinancierd met de hypotheek.

Reageer op dit artikel