nieuws

FBTO gebruikt tuin als lokker voor pakketpolis

Archief

Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP), met 55.000 tuinliefhebbers als lid, heeft FBTO een ‘unieke’ tuinverzekering geïntroduceerd. De verzekering – met deels gratis dekking – is uitsluitend te verkrijgen in combinatie met een pakketverzekering van FBTO.

“Wie moet zich over het onderhoud van de tuin ontfermen bij een onverwacht ongeluk?” Op deze manier tracht Achmea-dochter FBTO een gevoelige snaar te raken bij de tuinliefhebbers die lid zijn van de jubilerende vereniging KMPT. Een beetje tuinfreak moet er natuurlijk niet aan denken dat het eigen ‘lusthof’ na een tragisch ongeval dreigt te veranderen in een met onkruid overwoekerde jungle.
Volgens FBTO ligt de aanschaf van een tuinverzekering voor deze groep voor de hand. “Liefhebbers steken jarenlang tijd en energie in hun tuin om er iets moois van te maken. Hun investering vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde, die bovendien met het jaar stijgt. Zoiets kostbaars wil je toch graag zeker stellen?”
Pakketpromotie
Duidelijk is dat FBTO het product op de markt gebracht heeft om de eigen pakketverzekering, het ‘Woningbezitters pakket’, te promoten. Daarnaast speelde het waarschijnlijk ook een rol dat KMPT-voorzitter Ties Koek zitting heeft in de raad van commissarissen van FBTO.
Aangezien de tuinverzekering uitsluitend aangeschaft kan worden in combinatie met de pakketverzekering (minimaal drie verzekeringen), verwacht de verzekeraar dat er een aantal KMPT-leden zal zijn dat vanwege dit aanbod voor FBTO kiest. Behalve middels een speciale KMPT-jubileumkrant worden de tuinliefhebbers dit jaar ook nog met een mailing op de hoogte gebracht van de op hun lijf geschreven verzekering.
De tuinverzekering bestaat enerzijds uit een gratis ongevallenverzekering – met naturadekking – die op aanvraag wordt verstrekt. Indien de verzekerde als gevolg van een ongeval niet in staat is de tuin te onderhouden, zal FBTO zorgen voor tuinonderhoud (maximaal acht uur per maand en gedurende maximaal een jaar). De verzekeraar heeft hiervoor afspraken gemaakt met een groep van hoveniers.
Voor deze ongevallenverzekering geldt een leeftijdsgrens voor acceptatie van 65 jaar, maar de verzekering loopt door tot 70 jaar.
Vorstschade
Als de tuinliefhebber nog meer zekerheid wenst, dan kan hij zich voorzien van de aanvullende (sier)tuindekking. Terwijl de meeste inboedel- en opstalverzekeringen voorzien zijn van een beperkte dekking voor schade aan tuinen, biedt deze tuinverzekering meer. Zo is vorst- en hagelschade gedekt (in de periode 1 april tot 1 oktober) en in de meeste gevallen diefstal en vandalisme. Daarnaast is leidingbreuk en het opsporen van een lekke leiding in de tuin gedekt. Ook is de eventueel aanwezige hobbykas (inclusief inhoud) verzekerd.
De premie van de (sier)tuindekking wordt gebaseerd op 10% van de herbouwwaarde van het verzekerde huis en bedraagt f 1,40 per duizend. Er geldt een eigen risico van f 100; bij een tweede en volgende schade binnen een periode van twee jaar f 150.
Natura
Volgens Rijk de Jongh, directeur business development bij FBTO, is de zojuist geïntroduceerde tuinverzekering een voorbeeld van de reeks producten waarmee de verzekeraar zich de komende tijd gaat onderscheiden. “We slaan nieuwe wegen in en werken momenteel aan diverse onverwachtse vormen van naturaverzekeringen. Daar kun je namelijk uitstekende dingen mee doen. De klant zit niet altijd te wachten op een verzekeraar die de schade betaalt, maar men vindt het soms buitengewoon prettig als de schade door de maatschappij zelf, of in opdracht van de maatschappij wordt hersteld.”
In het jubileumjaar 1997 wordt de tuinverzekering (ook de gratis ongevallenverzekering) uitsluitend verstrekt aan KMPT-leden. Pas volgend jaar komen ook andere klanten van FBTO in aanmerking voor het nieuwe product.
Monique van de Ven verschijnt momenteel als ‘tuinvrouw’ in een spotje van FBTO.

Reageer op dit artikel