nieuws

Falcon verbetert afkoop LevensPlan

Archief

Falcon heeft de afkoopregeling van het LevensPlan verbeterd. Voortaan is vanaf één jaar premiebetaling afkoopwaarde opgebouwd.

Tot nu toe diende op een LevensPlan minimaal twee jaar premie te zijn betaald voordat een afkoopwaarde kon worden uitgekeerd. De nieuwe termijn van één jaar geldt ook voor premievrij maken.
Falcon wil hiermee tegemoet komen aan de wens van consumenten en tussenpersonen om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in de afkoopregeling.

Reageer op dit artikel