nieuws

Falcon passeert premiegrens van honderd miljoen

Archief

Het bruto premie-inkomen van Falcon is in 1995 de grens van honderd miljoen gulden gepasseerd, een stijging van 22%. Dit ondanks een bewust afscheid van een aantal relaties, waaronder Falcon’s grootste verkoper Wirth & Partners.

Dat afscheid is wel terug te zien in de nieuwe produktie van 1995. Dit kwam uit op f 25,5 mln, tegen f 34,5 mln het jaar daarvoor. Van die nieuwe premies kwam f 0,9 (1,2) mln voor rekening van het onderdeel medische varia. De netto winst van Falcon kwam uit op f 10,6 (-1,5) mln. Het aandeel medische varia hierin was f 0,9 (-0,9) mln. Falcon Leven 1995 1994 (x f mln) omzet 128,9 87,6 bruto premies 101,3 83,1 w.v. koopsommen 12,5 15,0 periodiek 88,8 68,1 bedrijfskosten 19,7 19,4 provisies 27,5 22,6 netto winst 10,6 -1,5 aantal medewerkers 85 81

Reageer op dit artikel