nieuws

Falcon komt met kapitaalverzekering

Archief

Falcon Leven heeft een nieuwe kapitaalverzekering op basis van beleggingseenheden ontwikkeld.

De naam Vrij VermogensPlan (VVP) moet de flexibiliteit van het product uitdrukken, dat belastingtechnisch een ‘box 3-product’ is. De vrijheid geldt voor de duur van de verzekering, de besteding van het kapitaal en opnames uit de poliswaarde. Toch zijn er wel voorwaarden gesteld aan de aanvangslijftijd (minmaal 18 en maximaal 59 jaar), de einddatum (maximale leeftijd van de verzekerde is 70 jaar) en de minimale opnames (500 euro).
Het VVP kent een koopsomvariant en een variant tegen periodieke premiebetaling. De minimumpremies zijn 500 euro (koopsom) of 50 euro per maand (periodiek). De premiehoogte mag variëren. Premies worden belegd in zeven aandelenfondsen van Falcon en twee mixfondsen, beheerd door Fortis Investment Management. Bij overlijden is 110% van de opgebouwde waarde verzekerd; het intermediair kan de actuele poliswaarde binnenkort inzien via het extranet FalcOnline.
Naast de risicopremies brengt Falcon drie soorten kosten in rekening: voor administratie 0,5% per jaar, voor opname 0,5% en voor fondsmutaties eveneens 0,5%.

Reageer op dit artikel