nieuws

Falcon en Goudse corrigeren fouten in waardeoverzichten

Archief

Falcon Leven en De Goudse hebben een aantal verzekerden met een beleggingspolis begin dit jaar een foutief waardeoverzicht gestuurd. De betrokken polishouders hebben inmiddels een gecorrigeerd overzicht ontvangen.

Bij Falcon hadden de problemen betrekking op verzekeringen met polisverjaardag 1 januari. De rechtstreeks verstuurde overzichten geven informatie over de waardeopbouw en zijn rechtstreeks verstuurd. “Er was sprake van een programmafout”, laat Falcon weten. “De eindwaarde stond correct vermeld. Onder de streep klopte het overzicht, maar in de diverse bestanddelen die tot die eindwaarde moesten leiden, was een aantal zaken verkeerd weergegeven.” Inmiddels hebben de verzekerden een nieuw overzicht ontvangen. “Het gaat om 4% van het totaal aantal jaaroverzichten”, zegt Falcon, die geen concrete aantallen wil melden.
Goudse
De Goudse heeft foutieve waardeoverzichten verstuurd aan circa tienduizend klanten met het spaarkasproduct Aktief Sparen. Dat wordt al sinds 2000, toen het werd vervangen door het FlexxVermogensPlan, niet meer verkocht. “De verrekening van de overlijdenswinst was onvolledig in de waardeopgave opgenomen. Hierdoor was het aantal participaties dat hierop vermeld stond, te laag”, aldus De Goudse.

Reageer op dit artikel