nieuws

Falcon: beleggingspolissen zijn niet te vergelijken

Archief

Falcon Leven vindt dat de helderheid en vergelijkbaarheid van beleggingsverzekeringen ver te zoeken is.

In een brief aan het intermediair stelt de Fortis-dochter expliciet dat “levensverzekeringen met beleggingsrisico onvoldoende transparant zijn”, en dat “vergelijking op basis van voorbeeldkapitalen en productrendementen niet zinvol is, omdat in dergelijke vergelijkingen niet alle kosten worden meegenomen”.
Volgens Falcon zijn “vergelijkingen moeilijk te maken en kunnen er zelden of nooit zekerheden worden gegeven dat de verkregen informatie volledig en juist is”. De brief is een reactie op het voor Falcon weinig gunstige rapport ‘Marktverkenning beleggingsverzekeringen’ van Nyfer, Wildbaan en Tillinghast-Towers Perrin.
Code
In feite zegt Falcon Leven dus dat de doelstellingen van de Code Rendement en Risico – het bieden van transparantie en vergelijking van offertes mogelijk maken – absoluut niet gehaald worden. Dat is opmerkelijk, vooral omdat de Fortis-dochter de code wel heeft ondertekend.
Volgens beleggingsspecialist Ed van de Belt van Falcon moet de brief aan het intermediair niet gezien worden als een aanval op de code. “De code heeft ervoor gezorgd dat er een beperking is gekomen in het voorspiegelen van hoge rendementen. Dat is positief. Als alle partijen zich aan de code zouden houden, is ons oordeel erover ook veel genuanceerder.”
Maar jullie beweren toch stellig dat vergelijking nu niet mogelijk is, omdat niet alle kosten meegerekend worden? Is offreren met brutofondsrendementen een oplossing? “Dat zou een wenselijke aanscherping van de code zijn”, aldus Van de Belt. “De huidige definities zijn te ruim omschreven.”
NL is wereldwijd
Overigens zijn in het rapport ‘Marktverkenning’ nog twee wijzigingen aangebracht. Door miscommunicatie tussen Avéro en de onderzoekers zijn de effectieve kostenpercentages van de Achmea-dochter te hoog uitgevallen. Die percentages moeten 0,6% tot 0,7% lager zijn, waardoor Avéro van een relatief dure verzekeraar verandert in een (hoge) middenmoter.
Opmerkelijk is de wijziging bij Erasmus. Daar blijkt het Erasmus NL Depot in een verkeerde beleggingscategorie te zijn ingedeeld. Anders dan de naam doet vermoeden, belegt dit fonds niet in Nederlandse aandelen maar in wereldwijde aandelen.

Reageer op dit artikel