nieuws

Faillissement voor Polisconcept

Archief

De inkoopcombinatie Polisconcept is failliet verklaard. Onduidelijkheid bestaat er over het aantal medewerkers, de schuldenlast en de rekening-courantverhoudingen, zegt curator Marjolein van den Boogerd.

Het bedrijf werd drie jaar geleden opgericht met als bedrijfsactiviteit het inkopen van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten alsmede adviseren op het gebied van assurantiën. Het bedrijf telde toen vier medewerkers. Het faillissement is aangevraagd door een medewerker met een dienstverband voor bepaalde tijd. De curator heeft vooralsnog één medewerker weten te traceren.
De inkoopcombinatie, met als statutaire zetel Zaanstad, maar opererend vanuit Arnhem, telt vijf zusterorganisaties en de aandeelhouder Creative Vision Group. Deze laatste hangt weer onder de commanditaire vennootschap Intermain. Volgens de omschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is dit een handelsonderneming in wijnen, die tevens actief is in advies en verkoop van spaarproducten.
Het bedrijf Secuur Dienstverlening, een zusterbedrijf van Polisconcept, is ook failliet verklaard. Dit bedrijf hield zich eveneens bezig met financiële dienstverlening, in het bijzonder de bemiddeling bij assurantiën en (hypothecaire) geldleningen.
Twee jaar geleden ging Joost Kam, directeur van AdviesVerzekerd (De Wijk) en eigenaar van, volgens eigen zeggen, de eerste premievergelijkingssite Premiefoon in zee met Polisconcept voor de verkoop van leads. “De toenmalige eigenaren Erwin Koelemeij en Peter Pruissers hadden een prima concept en gingen voortvarend aan de slag. Ik heb veel goede leads kunnen afzetten. Daarna hebben ze het overgedaan aan Secuur Dienstverlening en ging het volledig fout. Er moest een deurwaarder aan te pas komen om mijn geld terug te krijgen. Dat is slechts ten dele gelukt.” Het verbaast Kam dan ook niet dat het bedrijf failliet is verklaard.

Reageer op dit artikel