nieuws

Faillissement PFS brengt problemen van Lanfermeyer-groep naar buiten

Archief

Het streven om via een opzettelijk faillissement van een werkmaatschappij een probleem op te lossen, heeft voor de Lanfermeyer-groep in Apeldoorn een averechts effect. Niet alleen een conflict tussen de beide aandeelhouders is nu in de schijnwerpers gekomen, maar ook het feit dat de eind 1995 met veel tamtam aangekondigde Apeldoornse Beurspolis nog steeds van de grond moet komen.

Het eind vorig jaar failliet verklaarde assurantiebedrijf Personal Financial Services (PFS) in Apeldoorn was in 1991 als besloten vennootschap onderdeel geworden van de Lanfermeyer De Lange Adviesgroep. Deze adviesgroep was aandeelhouder en vormde bovendien de directie van PFS. De participanten W. Lanfermeyer en J. de Lange, die beiden van UAP Leven kwamen, waren elk voor 50% eigenaar. In de zomer van 1994 stapte J. de Lange na onenigheid uit de adviesgroep, en begon een assurantiekantoor in Heerde.
Het faillissement van PFS werd 28 november 1996 door de rechtbank van Zutphen uitgesproken. PFS is op 17 december vorig jaar uit het SER-register geschreven.
Een brief van PFS aan relaties van diezelfde datum – ruim een halve maand na het uitspreken van het faillissement – wekt de suggestie dat PFS nog springlevend is: “Het gaat goed met Personal Financial Services. Ons klantenbestand is explosief gegroeid (…). Omdat wij onze service verder willen verbeteren hebben wij besloten tot een nieuwe samenwerking (…). Dit betekent dat wij hebben besloten PFS op te laten gaan in een nieuwe onderneming. Deze onderneming zal de naam Spencer & Flemming dragen.”
W. Lanfermeyer licht desgevraagd de inhoud van de brief toe: “Spencer & Flemming is een onlangs gestarte tussenpersoon. De resterende medewerkers van PFS zijn overgegaan naar Spencer & Flemming, die tien tot vijftien medewerkers heeft. PFS was een goed draaiend bedrijf. Helaas ontstond er ruzie onder de aandeelhouders. Een van hen lag dwars. In overleg met de accountant hebben we het bedrijf toen failliet laten gaan. Het faillissement is als het ware in scène gezet om opnieuw te kunnen beginnen. Maar eigenlijk was PFS al tweeëneenhalf jaar geleden een leeg bedrijf zonder activa. Opdrachten werden afgelopen jaren geaccepteerd en doorgestuurd naar andere bedrijven.”
Navraag leert, dat Spencer & Flemming vooralsnog niet staat ingeschreven bij de SER en evenmin bij de Kamer van Koophandel.
De curator van PFS, mr. G.F.M.G. Heutink, reageert verbaasd op de doorstart via Spencer & Flemming. In eerste instantie wil hij er geen commentaar over kwijt. Wel geeft Heutink te kennen contact te zullen opnemen met de rechtbank. In tweede instantie geeft de curator nadere toelichting. Hij spreekt met klem tegen dat PFS een lege vennootschap was. Heutink vermeldt dat op de zitting van de rechtbank waar de faillissementsaanvraag behandeld werd, door de directie verweer werd gevoerd. Volgens Heutink waren er nog acht medewerkers in loondienst toen PFS failliet werd verklaard.
Beurspolis geflopt
De voormalige collega van Lanfermeyer, J. de Lange, is niet gelukkig met Lanfermeyers uitlatingen met betrekking tot de redenen van het faillissement.
Hem treft het vooral, dat het faillissement zou zijn ingegeven door een volgens Lanfermeyer “niet geheel zuiver bezig zijnde aandeelhouder”. Omdat er slechts twee aandeelhouders van PFS zijn, met elk een belang van 50%, is de conclusie gerechtvaardigd dat Lanfer-meyer doelt op De Lange. De Lange: “Een eerder artikel over PFS in AM heeft mij hoogst verbaasd. Ik heb er mijn advocaat op gezet. Bijna drie jaar geleden ben ik als aandeelhouder uit de Lanfermeyer De Lange Adviesgroep gestapt wegens verschil van inzicht in het beleid. Met mij zijn toen twaalf of dertien medewerkers van de in totaal dertig werknemers meegegaan. Het verschil in inzicht berustte onder meer op een verschil in visie tussen Lanfermeyer en mij over hoe we met de centjes moesten omgaan. De introductie van de Apeldoornse Beurspolis in Monaco heeft ontzettend veel geld gekost, terwijl het ging om een product dat al in een aantal varianten op de markt was. Inmiddels is het product een flop geworden.”
Directeur mr. J.P.M. Baeten van Stad Rotterdam, die als risicodrager van de Apeldoornse Beurspolis fungeert, onthult desgevraagd dat de Apeldoornse Beurspolis nog niet van start is gegaan. “Administratief is het nog niet voldoende op orde. De zwaarte van het ontwikkelen van zo’n product is wellicht onderschat. Maar over de preciese stand van zaken kan Lanfermeyer & Partners waarschijnlijk meer vertellen.”
Lanfermeyer beaamt dat de Apeldoornse Beurspolis enige automatiseringstechnische aanpassingen vergde die Stad Rotterdam erin wilde hebben. “We zijn nu aan het testdraaien. Binnen nu en anderhalve maand verwacht ik dat we met nieuws over de Apeldoornse Beurspolis kunnen komen.”
Ontvlechtingsovereenkomst
De scheiding van de boedel van Lanfermeyer De Lange Adviesgroep is niet vlekkeloos verlopen. De Lange: “Er loopt een gerechtelijke procedure. Er is namelijk wel een ontvlechtingsovereenkomst tot stand gekomen, maar over de uitvoering en uitwerking van een en ander wordt er juridisch nog gebakkeleid tussen onze advocaten.”
De Langes’ advocaat H.C. Brandsma: “Er was een concept voor de ontvlechtingsovereenkomst opgesteld. Bij de uitvoering bleek de interpretatie van bepaalde clausules te verschillen. De ontvlechtingsovereenkomst zal waarschijnlijk uiteindelijk worden herschreven. Het is aan de rechter hoe bepaalde zaken uitgelegd moeten worden.”
Brandsma bevestigt dat met E.J.A. Vilé, de advocaat van Lanfermeijer, contact is gezocht om zijn lezing van het eerdere bericht in AM te geven, waarin de visie van Lanfermeyer werd weergegeven. “De heer Vilé is nog niet ingegaan op de uitnodiging om de uitlatingen van zijn cliënt toe te lichten”, aldus Brandsma.
Spencer en Flemming is op hetzelfde adres in Apeldoorn gevestigd als PFS, Lanfermeyer & Partners en de Apeldoornse Beurspolis. Wél laat Spencer & Flemming per brief weten dat het plannen heeft voor een ruimer onderkomen elders in Apeldoorn. Net als PFS wordt Spencer & Flemming overigens omschreven als ‘adviseurs in vermogensvorming’.
Directeur Lanfemeijer…faillissement in scene gezet…

Reageer op dit artikel