nieuws

Faillissement Euro-Adviesgroep roept veel vragen op bij curator

Archief

Het eind december vorig jaar uitgesproken faillissement van Euro-Advies Groep in Alphen aan den Rijn roept veel vragen op. Dit blijkt uit het eerste verslag van curator mr J.C. Dorrepaal. Hij plaatst vraagtekens bij het negatief vermogen van ruim f 180.000, de gebrekkig gevoerde administratie, de uitstaande vorderingen van zo’n drie ton, en de tussentijdse overdracht van een portefeuille aan Fortis-dochter Amev.

Vooral de teruggave van de Amev-portefeuille vorig najaar heeft de aandacht van de curator. De overdracht zou zonder enige vorm van financiële vergoeding tot stand zijn gekomen. In een toelichting aan de curator zou directeur/eigenaar Erik Henk van Wijk (42) van het gefailleerde bemiddelingsbedrijf in hoofdzakelijk (woning)hypotheken hebben aangegeven dat “hij niet in de positie was om een bedrag te vragen”.
Volgens Van Wijk had Amev nog het nodige van de gefailleerde vennootschap te vorderen. “Uiteraard heeft deze kwestie mijn aandacht gezien ook het mogelijk paulianeus (=onrechtmatige) karakter”, schrijft de curator. Behoudens deze teruggave van de Amev-portefeuille is hem verder vooralsnog niet van onrechtmatigheden gebleken.
Schulden
Uit zijn verslag blijkt dat de gefailleerde onderneming voor zeker f 300.000 aan concurrente schulden heeft. Aan achterstallig loon (ruim drie maanden) moet f 45.000 worden betaald, de bankschulden belopen f 35.000, een schadeclaim wegens voortijdig opzeggen van een autoleasecontract bedraagt f 100.000, en de schuld aan de fiscus zou zo’n f 230.000 zijn.
Debiteuren zijn er vrijwel niet, omdat de hypotheekbemiddeling éénmalige provisie-inkomsten oplevert. Bij de vorderingen op bedrijven en (ex-)medewerkers van in totaal een kleine ton, heeft de curator ook zijn bedenkingen. “De debiteurenportefeuille is duidelijk opgeklopt en niet realistisch te noemen”, aldus de curator. Over de vordering van bijna f 268.000 die Van Wijk zelf op zijn vennootschap zegt te hebben, zegt hij: “De administratie zou op dit punt nadere duidelijkheid moeten geven”. Of dat ook gebeurt, betwijfelt de curator, want hij heeft twijfels over “de mate van volledigheid en het kwalitatief gehalte van de administratie”. De administratie was op de datum van de surseance van betaling niet bijgewerkt, aldus de curator.
Ruzie compagnons
Euro-Visie Adviesgroep werd eind december 2000 op eigen verzoek failliet verklaard door de Haagse rechtbank, nadat al eerder uitstel van betaling was verleend. Het bedrijf werd medio oktober 1998 actief onder leiding van Van Wijk en compagnon Spruijt. Zij kenden elkaar uit hun loondienstfunctie bij derden. Beiden zouden in het aandelenkapitaal participeren. Ruzie over de bedrijfsactiviteiten voorkwam dit.
Van Wijk, de commerciële man, wilde zich toeleggen op (woning) hypotheken en daarnaast andere activiteiten uitoefenen, waaronder de bemiddeling in schadeverzekeringen. Spruijt, de financiële man, was daar tegen. “De ruzie heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat Spruijt zijn activiteiten voor de vennootschap niet alleen heeft gestaakt maar hij de vennootschap ook in rechte heeft betrokken. Dat heeft geleid tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan Spruijt”, aldus de curaror in zijn verslag. Sinds de scheiding van de compagnons in december1999 is Van Wijk statutair directeur en via zijn privéholding tevens enig aandeelhouder van Euro-Visie Adviesgroep.
Na het vertrek van Spruijt werd medio vorig jaar een nieuwe financiële man aangetrokken, die evenwel na enkele maanden op staande voet werd ontslagen, “omdat hij niet wenste te participeren in onroerend-goedactiviteiten, in strijd met eerder gedane toezeggingen”.
Gefingeerde hypotheken
De provisie-omzet van Euro-Visie Adviesgroep beliep in 1999 zo’n f 1,1 mln. Deze inkomsten werden behaald uit het ‘wegzetten’ van f 38,5 miljoen aan hypotheken. Het bedrijfsresultaat na belasting kwam in dat jaar op f 64,5 mille. Het negatief vermogen beliep evenwel f 183,7 mille. Hoe dit negatief vermogen is ontstaan, wordt nog onderzocht door de curator.
Negatieve ontwikkelingen vorig jaar zorgden ervoor dat het bedrijfsresultaat “ernstig onder druk kwam te staan”. Twee buitendienstmedewerkers zouden minimaal f 25 mille aan provisies hebben geïncasseerd op basis van gefingeerde hypotheektransacties. Ook zou zijn vast komen te staan dat beide buitendienstmedewerkers, die vanaf het huisadres werkzaam waren, de kantjes er vanaf liepen. “De buitendienstmedewerkers zouden de vrijheid niet, c.q. onvoldoende aangekund hebben”, aldus de curator. De omzet bleef mede daardoor zwaar achter, terwijl de kosten alleen maar stegen.
Stilgevallen
Als gevolg van de problemen stapten acht van de twaalf medewerkers vrijwillig op, of werden al dan niet op staande voet ontslagen. De overige vier medewerkers meldden zich ziek. . “De onderneming is vrijwel stil komen te vallen. De enige activiteiten zouden nog ontplooid kunnen worden door Van Wijk, doch die heeft zijn aandacht verlegd naar Euro-Visie Onroerend Goed BV i.o”, schrijft de curator.
Euro-Visie Onroerend Goed BV i.o is de handelsnaam van de onderneming Koophuis Euro-Visie in Leiden, die Van Wijk medio vorig jaar heeft overgenomen. Om de bedrijfskosten te drukken, is in het (goedkopere) huurpand van deze onderneming ook Euro-Visie Adviesgroep sinds eind vorig jaar gehuisvest. De verhuurder van de bedrijfsruimte in Alphen a/d Rijn bleef met een vordering van f 40 mille zitten. De inventaris werd opgeslagen in het woonhuis van Van Wijk en het huurpand in Leiden. Op deze inventaris was door een opkoper een bod uitgebracht van f 7.200. De inventaris staat echter op de balans voor meer dan f 87 mille. “Een aanzienlijk verschil derhalve”, aldus de curator die een nader onderzoek heeft ingesteld.

Reageer op dit artikel