nieuws

Failliete Van der Boor zet strijd tegen Hypotheek Visie voort

Archief

Walter van der Boor, ex-franchisenemer van Hypotheek Visie, is door de rechtbank in Dordrecht op aanvraag van de keten failliet verklaard. Zijn adviesbedrijf Riant Hypotheken is niet bij het faillissement betrokken.

“Ik ben privé failliet verklaard als gevolg van het aangaan van een franchisecontract met Hypotheek Visie Centrale”, zegt Van der Boor, die al geruime tijd in de clinch ligt met de organisatie. Hij verwijt de directie bij het aangaan van de franchiseovereenkomst een te optimistische voorstelling van de omzetmogelijkheden te hebben gegeven en later het kostenniveau tot onaanvaardbaar hoog niveau te hebben opgeschroefd. Bovendien stelt Van der Boor dat de centrale organisatie in Best franchisenemers aanspoort om provisiegedreven te adviseren. Augustus vorig jaar diende hij daarover vergeefs een klacht in bij de SER.
Na het beëindigen van de overeenkomst is herhaaldelijk overlegd tussen beide partijen, die elkaar verwijten niet tot een oplossing te willen komen. “Men roept dat ik zonder toestemming in een pand zit en geen huur betaal, maar vergeet te melden dat ik of huurbescherming geniet dan wel een vergoeding dien te krijgen voor de enorme verbouwing die men graag gratis opstrijkt”, zegt Van der Boor.
De ex-franchisenemer uit Zwijndrecht begon augustus vorig jaar met Riant Hypotheken. Die onderneming is niet failliet; per 28 maart is de BV omgezet in een commanditaire vennootschap, met als enige vennoot het Britse bedrijf Niagaratown Limited.
Van der Boor vindt dat toezichthouder AFM zich eens moet verdiepen in de integriteit van Hypotheek Visie. “In het licht van de rode cijfers die meerdere jaren zijn geschreven, heeft de centrale organisatie bewezen niet integer te zijn door in haar werving te melden ‘financieel een sterke speler’ te zijn. Laat het een waarschuwing zijn voor eenieder die overweegt franchisenemer te worden bij Hypotheek Visie. De totale leegloop is sowieso al in gang gezet, omdat men de kostenstructuur niet in de hand houdt.”
Vonnis genegeerd
In een kort geding besliste de rechter eind vorig jaar echter dat Van der Boor zijn uitspraken, onder meer gedaan in AM, onvoldoende kan onderbouwen en deze moet rectificeren. Dat laatste is nog niet gebeurd. “Het faillissement is aangevraagd op grond van het feit dat we drie opeisbare vorderingen hebben, namelijk onbetaalde dwangsommen uit het vonnis inzake de publicaties, een rekening-courantvordering en een huurachterstand”, laat woordvoerder Ton Plekkenpol weten namens Hypotheek Visie. “De faillissementsuitspraak is mede gedaan omdat de rechterlijke macht bij herhaling vonnissen heeft uitgesproken die door de heer Van der Boor genegeerd zijn.”
De advocaat van Hypotheek Visie zal contact opnemen met de curator over de verdere afwikkeling. “Over het al dan niet vervolgen van een nog lopende procedure bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en het hoger beroep inzake de rectificaties zal de curator een standpunt moeten innemen.”
Curator Groenendijk weet alleen van de arbitrageprocedure. “In twee korte gedingen is een uitspraak geweest en mij is niet bekend dat er beroep is aangetekend. Het NAI doet binnenkort uitspraak in de arbitrageprocedure.”
te zijn.”

Reageer op dit artikel