nieuws

Failliete tussenpersonen staan nog lange tijd in AFM-register

Archief

Tussenpersonen die failliet zijn gegaan, zijn nog lange tijd terug te vinden in het register van financieel dienstverleners dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanhoudt.

Een blik op de faillissementen van 2006 leert dat medio januari nog 17 van de 31 failliete kantoren een inschrijving hebben in het AFM-register. Die inschrijving danken ze overigens aan het simpele feit dat de vergunning begin vorig jaar is aangevraagd. Die aanvraag is kennelijk nog niet behandeld.
De AFM stelt inmiddels 70% van alle vergunningaanvragen (in totaal ruim 12.200) te hebben afgehandeld, dat wil zeggen toe- of afgewezen. Alle andere aanvragen die in het kader van het overgangsregime vóór 1 februari 2006 zijn ingediend, zijn nu in behandeling. De toezichthouder denkt de resterende 30% (nog ruim 3.500 dus) dit voorjaar te kunnen afronden.
Betrouwbaarheid
Volgens de toezichthouder is het niet zo vreemd dat een failliet kantoor nog in het register van financieel dienstverleners is terug te vinden. “Portefeuilles moeten nog worden afgewikkeld en ook daarvoor is een vergunning nodig.”
Voorts is het geen automatisme dat een tussenpersoon die failliet is gegaan, niet meer in aanmerking kan komen voor een vergunning. “Dat hangt af van de omstandigheden van het faillissement. Centraal staat de vraag of de betrouwbaarheid van de tussenpersoon in het geding is.”
Kasbetalingen
Bij de betrouwbaarheid van enkele failliete tussenpersonen die nog altijd in het AFM-register staan, zijn in elk geval grote vraagtekens te zetten. Zo prijkt de naam Franken & Mess Financieel Adviseurs (Hoevelaken), ook wel Cofripi geheten, nog in het register, met vergunningen voor het bemiddelen in consumptief en hypothecair krediet, in levens- en schadeverzekeringen en zelfs in beleggingsopjecten.
De naam van de beleidsbepaler is onvolledig weergegeven en luidt J.W. M. Wellicht is dit foutje geen toeval, want het faillissementsverslag van Cofripi leert dat directeur Mess van particulieren voor een kleine miljoen euro heeft geleend om te beleggen in vastgoed. Deze gelden zijn in werkelijkheid echter gebruikt voor de bedrijfsvoering, renteverplichtingen en kasopnamen van annex betalingen aan de directeur zelf. De curator heeft Mess aansprakelijk gesteld voor de tekorten, foetert op het gebrek aan deugdelijke administratie en beschuldigt hem van onrechtmatig handelen.
Alert?
BJ Financieel Advies (Sittard) is voor een argeloze bezoekers van het AFM-register ook nog volop in bedrijf. Toch ging het kantoor in juni al failliet, waardoor zestien mensen hun baan verloren en crediteuren met een vordering van in totaal _ 1,8 mln bleven zitten.
Verder gingen in 2006 vier vestigingen van Marq failliet (zie ‘Curator Marq laat ethiek ongemoeid), maar staan drie ervan nog gewoon genoteerd als vergunninghouder in het AFM-register. Zeker zo opmerkelijk is de nog bestaande inschrijving van Cristopolis in Borger (zie ‘Veel van Cristo Polis is zoek: de papieren, auto’s en aandeelhouder).
Weinig fraai is eveneens de gang van zaken bij Eurodirekt in Noordwijk (zie ”Financieel adviseur Eurodirekt leende zelf ván particulieren). De familie Van Kampen is met de bovenliggende vennootschap Eurodirekt Holding, ook wel handelend als Alert, verder gegaan. Zowel het failliete Eurodirekt als Eurodirekt Holding staan nog in het AFM-register.

Reageer op dit artikel