nieuws

Failliete tussenpersonen nog lang in AFM-register

Archief

Tussenpersonen die failliet zijn gegaan, zijn nog lange tijd terug te vinden in het register van financieel dienstverleners dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanhoudt

Van de ruim dertig assurantiekantoren die in 2006 failliet gingen, staan er nu nog zeventien ingeschreven, waaronder tussenpersonen die door hun curator worden verdacht van onbehoorlijk bestuur tot frauduleus handelen. Volgens de AFM zijn de inschrijvingen simpelweg te danken aan het feit dat de vergunning begin 2006 is aangevraagd en die aanvraag nog niet is behandeld. Volgens de toezichthouder is inmiddels 70% van alle vergunningaanvragen (in totaal ruim 12.200) toe- of afgewezen. De resterende 30% (nog ruim 3.500) wordt dit voorjaar afgerond.

Reageer op dit artikel