nieuws

Failliete kantoren € 10 mln in ’t krijt bij verzekeraars

Archief

Gefailleerde assurantiekantoren hebben vorig jaar voor bijna € 10 mln aan onbetaalde rekeningen achtergelaten bij verzekeringsmaatschappijen. Leningen en vooruitbetaalde provisiegelden zijn de voornaamste redenen voor deze schuld. Verzekeraars zijn hiermee echter minder scheutig geweest dan in voorgaande jaren. De jaarlijkse AM-inventarisatie van faillissementen, gebaseerd op de verslagen van curatoren, leert dat in 2003 de totale schuld aan verzekeraars nog € 26,3 mln bedroeg.

Het totaal aan openstaande schulden bij de 69 failliete assurantiebemiddelingsbedrijven bedroeg vorig jaar € 25,5 mln. Het crediteurensaldo is daarmee gehalveerd ten opzichte van 2003. Uitschieters in 2004 waren Qua Raad Advies (schuldenlast € 6,5 mln), Amynther Advies Compagnie (€ 1,5 mln), Financiële Dienstverlening Europa (€ 6,5 mln) en Aigis Advisgroep (€ 4 mln). Bij Qua Raad zaten de verzekeraars Aegon, Reaal en Avéro in het schip, bij Amynther waren dat Aegon en Levob, bij FDE vooral particuliere beleggers en bij Aigis ging het alleen om Interlloyd Leven (Fortis ASR).
In het deze week te verschijnen nummer 4 van AssurantieMagazine staat een vijfjarenoverzicht van de assurantiefaillissementen.

Reageer op dit artikel