nieuws

EZ pikt actie Postbank niet

Archief

Een verkoopactie van de Postbank op het gebied van consumptief krediet is in strijd met de wettelijke regels. Dit zegt het ministerie van Economische Zaken (EZ).

De Postbank bedient zich bij de verkoopactie van gegevens op spaar- en betalingsrekeningen om haar rekeninghouders een (gegarandeerd) leningsvoorstel te doen. De actie van de Postbank loopt door tot 31 mei van dit jaar.
In de persoonlijk geadresseerde mailing aan rekeninghouders schrijft de Postbank op basis van haar bekende gegevens op de girorekening een doorlopend krediet te kunnen garanderen tot een bedrag van bijvoorbeeld f 25.000. De klant hoeft alleen de Postbank Leenlijn te bellen of een bijgevoegd aanvraagformulier te ondertekenen en te retourneren, vergezeld van een recent salarisafschrift.
Beleidsmedewerker Leo Cazemier van het ministerie van EZ zegt desgevraagd dat de actie in strijd is met het Besluit Kredietaanbiedingen van de Wet op het Consumptief Krediet. “Een klacht is inmiddels doorgezonden aan de toezichthoudende functionaris, die op korte termijn maatregelen zal nemen”, aldus Cazemier.

Reageer op dit artikel