nieuws

Extranet NCP

Archief

Extranet NCP

NCP Certificatie komt in januari met een extranettoepassing voor de aangesloten installatie- en branddetectiebedrijven. Hierop kan men onder meer zien welke certificaten binnen een bepaalde tijd komen te vervallen. Ook het bestellen van certificaten gaat straks papierloos, aldus het NCP.
WIA module
Solverium heeft de nieuwe WIA-wetgeving in het softwarepakket Clareo geïntegreerd. Dit maakt inzichtelijk wat de bruto en netto inkomenseffecten van de WIA zijn. Solverium ontwikkelde daarnaast de website www.wiameter.nl.
Salland
Salland heeft besloten om ook het controleren van verzekeringsgegevens via Vecozo mogelijk te maken. Alleen geautoriseerde zorgverleners met een Vecozo-certificaat (een soort digitaal paspoort) kunnen deze controles uitvoeren, zodat de privacy van patiënten gewaarborgd is.
VGZ en Trias
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft besloten dat voor de fusie tussen VGZ-IZA en Trias geen vergunning is vereist. Volgens de NMA “zijn er op de mogelijke markten voor zorgverzekeringen geen negatieve mededingingsrechtelijke problemen te verwachten”.
EASy
Avéro Achmea introduceert de internettoepassing EASy waarmee het intermediair online een zorgpremie kan berekenen, een offerte kan maken en een aanvraag kan indienen voor een zorgpolis. Ook de consument kan er gebruik van maken via de website van de tussenpersoon.
Gezondheid
Het extranetaanbod van NN is uitgebreid met een bedrijfsgezondheidstest. Deze quickscan geeft een beeld van de gezondheid van een assurantiekantoor. De ondernemer vult gegevens in, waarna berekeningen worden gemaakt en conclusies over de toestand van het bedrijf automatisch worden gepresenteerd
Stater
Bij Stater gaan de onderhandelingen over een nieuwe CAO van start. Vakbond De Unie heeft zijn wensen neergelegd. Daarin wordt onder meer een loonsverhoging van 2% geëist, een werkgeversbijdragen van 2% aan de levensloopregeling en aanvullende afspraken vanaf het derde jaar van arbeidsongeschiktheid.

Reageer op dit artikel