nieuws

Extra punten ‘Gevolmachtigd Agent’ toegekend

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) heeft de veelvuldig geuite klacht gehonoreerd dat het schriftelijk examen Gevolmachtigd Agent van dit voorjaar te veel tijd vergde.

De SEA heeft daarom bij alle geëxamineerden het toegekende aantal punten (maximaal 150 punten haalbaar) met 4 punten verhoogd. Daardoor is het percentage geslaagde kandidaten gestegen van 42% tot ruim 53%, aldus de SEA.

Reageer op dit artikel