nieuws

Extra pensioenstortingen voor fiscus lijfrentepremies

Archief

Extra premiestortingen aan een pensioenfonds, buiten de reguliere pensioenopbouw, worden door de belastingdienst tot het jaar 2000 gezien als lijfrentepremies.

Dat heeft de plaatsvervangend directeur-generaal der belastingen namens Financiën-staatssecretaris Willem Vermeend bekend gemaakt. Aanleiding is een door de fiscus verloren zaak tegen een man die na zijn arbeidsperiode nog premies aan het pensioenfonds bleef storten en die premies wilde aftrekken van zijn inkomen.
Bij de aftrek van de extra stortingen als lijfrentepremie moet wel rekening gehouden worden de geldende lijfrentemaxima (artikel 45a Wet Inkomstenbelasting). Dan is aftrek mogelijk in het jaar van premiebetaling, ondanks dat de gekochte aanspraken bij het pensioenfonds eigenlijk niet voldoen aan de formele vereisten voor lijfrenten.
De fiscus richt zijn nieuwe beleid op die gevallen waarin pensioentekorten worden gerepareerd buíten de loon/diensttijdnorm om. Concreet worden genoemd: inkoop van pensioenjaren los van de huidige dienstbetrekking, én pensioenopbouw na afloop van de dienstbetrekking.
Negatieve inkomsten
In sommige situaties is er wel een verband tussen de pensioenpremies en de loon/diensttijdnorm, maar vinden premiebetalingen buiten de inhoudingssfeer plaats. Deze premies kunnen als negatieve inkomsten uit arbeid worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, mits de premies niet voor een onzuivere pensioenregeling zorgen. De bedoelde situaties zijn: werknemers (bijvoorbeeld deeltijders) die gedurende een bepaalde periode zijn uitgesloten van pensioenopbouw; werknemers die onbezoldigd buitengewoon verlof genieten en de pensioenopbouw willen voortzetten; én werknemers met een salarisvervangende uitkering (bijvoorbeeld vut) die de pensioenopbouw willen voortzetten.

Reageer op dit artikel